MaG Boevenpraktijken

Rechtbank, politie, advocaten en boeven. Het klinkt misschien als een thema voor een verkleedfeest maar het zijn natuurlijk alle goedwerkende componenten in het rechtssysteem van ons Nederland. En iedereen speelt zijn eigen rol in het proces; de boef breekt in, de politie pakt hem op, de advocaat verdedigd hem en de rechter neemt uiteindelijk de beslissing wat er met degene gebeurt. Als tolk kan je op verschillende momenten in het proces worden ingevlogen om te tolken. Enig oefening en voorbereiding is gewenst, blijkt uit uitingen van jullie tolken.

Vandaar dat de Trainingshub, in samenwerking met de verschillende ‘componenten’ Meet and Greets heeft ontwikkeld om dat te doen waar behoefte aan is; vaardigheden aanleren en uitbreiden, kennis vergroten en om het rechtssysteem op een veilige manier te ervaren, ervaren want een ieder die al eens bij een Meet & greet is geweest weet: het is het snuffelen aan dat onderdeel. Dit keer de boef en belichten we dit stuk van de keten.

 

Werkwijze:

Tijdens de Meet and Greet Boevenprakijken zullen we de kant belichten van de boef, de misdadiger, de crimineel. En procedures behandelen die gebruikt worden om succesvol kunnen tolken voor hem of haar. Allemaal in een veilige en gecontroleerde setting waar niks verkeerd is en we ons richten op verbetering.

We beginnen de dag met het aanleren van het lexicon omtrent verhoren. Er is standaard lexicon en we gaan in op de manieren waarop de boef probeert een straf te ontlopen. Boeven hoeven zich niet aan de waarheid te houden en ze verzinnen nogal manieren om er onder uit te komen. Dit gaan we belichten.

Waarna twee ex-misdadigers van een klein vergrijp in hun jongere jaren hun verhaal en ervaringen komen delen. Waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de houding van tolken; wat vonden zij prettig tijdens hun proces, wat ervaarde zij als negatief en waarom.

Het laatste deel van het programma zal bestaan uit het stemtolken van verhoren en fouten vinden en verbeteren in bestaande opnames. Deze oefening zodat we begrijpen wat het resultaat is van de eventuele fouten.

 

RTGS-nr:  25804

Nascholingspunten: 0, 35 voor taal en tolkvaardigheden en 0,15 voor Doelgroepen. 

data 2020: 14 november 

Tijd: van 10:00 tot 15:30

Doelgroep: toegankelijk voor ASL- en NGT-tolken

Kosten van de ‘Meet en Greet’: 85,- euro inclusief BTW. Na aanwezigheid van de ‘Meet en Greet’ krijg je een factuur via de mail.

Opgeven: Je kunt je opgeven door te mailen naar trainingshubwoerden@icloud.com.

Locatie: Klompenmakersweg 2, 3449JB te Woerden 

 

Doelen:

- De tolk kent de procedure van een verhoor;

- De tolk heeft een breder begrip voor de doelgroep op het gebied van criminaliteit;

- De tolk heeft kennis over verwachtingen van de crimineel;

- De tolk kan bedenken dat de verdachte fouten gaat maken in zijn verhaal en trekt dat niet naar zich toe.