Tolken op de basisschool 2

 

Tolken op de basisschool 2 is een trainingsdag ontwikkeld voor diegene die de oorspronkelijke training hebben gevolgd of al jaaaaren meedraaien in het onderwijs. En waarbij we dieper ingaan op theorie en de benodigde vaardigheden van de basisschooltolk verder uitbreidden.

 

 

Nadat we een begin hebben gemaakt met bijvoorbeeld afspraken maken, plek van de tolk en de samenwerking met de juf smaakte het naar meer; er bleven vragen over! Een doof kind geïntegreerd op het onderwijs, als enig doof kind in de klas, vraagt een tolk op maat. De tolk moet kunnen inschatten hoe de tolkkeuzes van vertaling aangepast moeten worden aan het begripsniveau van het kind. Dus het gebruik van NGT vergaand aangepast aan het niveau van het kind. Hoe moet een tolk dat doen?

Daarbij zijn er in de tussentijd positieve veranderingen aangebracht, tolken zijn dingen anders gaan oppakken. Wat hebben de veranderingen opgeleverd? Wat moet er nog veranderen? Welke randvoorwaarden moeten nog worden aangepakt. Tijd om samen in discussie te gaan. En de al genoemde randvoorwaarden nogmaals te bekijken en te verdiepen.

 

Dit in samenwerking met M. Verkaaik, ervarings- en NGT deskundige, NGT docent bij Auris en degene die nu de kinderen die geïntegreerd zitten op de scholen les geeft in NGT. Zij is een zeer ervaren docent NGT die ons niet alleen gaat leren om ons zelf aan het niveau aan te passen maar ook dat we het kind blijven uitdagen.

 

Wat gaan we doen:

Heel concreet? we gaan context scheppen!

 

In de ochtend behandelen we samen met M. Verkaaik NGT/NmG leerstof met oefeningen en discussie en bespreking. Teksten samen uitpluizen en verbeteren, leren hoe de output van het kind te duiden en leren welke output hij zelf maakt. Waarna hij al vaardig weet welke tolkkeuzes hij moeten gaan maken voor dit kind. Dit kan zijn: andere manier van zinnen maken, het meer of minder visueel ondersteunen van de gebaren of per vak het aanpassen van NGT-uiting naar meer NmG-richting.

 

Na de heerlijke lunch van een half uur gaan we ’s middags discussiëren, afspraken maken, leerdoelen opstellen, plan-van-aanpak maken en natuurlijk praktisch oefenen wanneer je wat doet. 

 

 

RTGS-nr: 27960 

Nascholingspunten: 0,70 voor Taal en tolkvaardigheden.

Doelgroep: NGT/ALS en je moet de eerste training hebben gevolgd (25629)

Datum: 24 oktober 2020

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Weert

Kosten: 245,- euro inclusief BTW en lunch

Opgeven: mail naar trainingshubwoerden@icloud.com