Tolken op de basisschool

Steeds meer dove kinderen stromen (mede dankzij de CI) in op het regulier onderwijs. Geweldig voor de integratie natuurlijk maar het kind zal nu wel een tolk moeten hebben om de lessen goed te kunnen volgen. De vraag naar tolken die willen tolken op de basisschool stijgt enorm. 

Dit tolken op een basisschool is allesbehalve eenvoudig. Het vraagt grote kennis en brede vaardigheden om de ontwikkeling van het naar schoolgaande kind te kunnen waarborgen.

 Zo moet je als tolk ervoor zorgen dat kind alle communicatiemogelijkheden kan gebruiken, het kind zoveel mogelijk inval/input geven en daarbij moet je de juf of meester ondersteunen bij het leerprogramma. In feite ben jij (en je collega’s) degene die de randvoorwaardes optimaliseert voor de (school)ontwikkeling van het kind. Een grote verantwoordelijkheid. 

Tolken die op het basisonderwijs tolken hebben een hart dat uitgaat naar de zorg, communicatie en (school-)ontwikkeling van het kind. Met een gouden hart werken jullie keihard om het dove kind mogelijkheden mee te geven voor in de toekomst. Maar op gegeven moment kan je vast gaan lopen. Hetzij door overvraging, stress of onbegrip; wanneer je voelt dat de boel stagneert, is hulp wenselijk. 

Om tolken in het onderwijs te ondersteunen en een hart onder de riem te steken, hebben wij deze training ontwikkeld. We gaan kennis wat bijschaven, tips geven en vaardigheden versterken. En vooral belangrijk; jullie keuzes geven binnen die randvoorwaardes van het tolken op de basisschool. 

 

Wat gaan we deze dag doen?

De training is praktisch. Zo gaan we voor verschillende vakken de bijbehorende vaardigheden oefenen. Bijvoorbeeld lokalisatie voor aardrijkskunde, rolnemen voor geschiedenis en voor rekenen het extraheren van de essentie; wiskundig of juist door middel van taal (bijv. hoe gebruik je de driehoek van Pythagoras?).

We gaan aan de slag met vertalingsproblemen, waar loop je als tolk tegen aan? De Juf-tolk contactgrens, waar stopt de onderwijzer en waar begint jouw rol als tolk bij bijvoorbeeld taalbegrip?  Begrip over de leerleeftijd, want niet alleen leert het kind Nederlands, het leert ook NGT. Pauze gedrag en afspraken, kijkend vanuit het neuro-linguïstisch programmeren. Hoe werk je samen met je collega aangezien je samen de kennisgenerator bent en verantwoordelijkheden hebt voor de tolksituatie.

En omdat we te maken hebben met kleine kinderen tippen we de meldcode aan. Wanneer meldt ik welk gedrag en waarom wel of niet? Juiste juridische informatie voor ons als tolken.  

 

Doelgroep: NGT-tolken

Nascholingspunten: 0,45 voor taal en tolkvaardigheden en 0,25 voor Attitude

Tijd:  De Training begint om 9:00 en duurt tot 16:30. Tussendoor is er een smakelijke lunch van een half uur. 

Kosten: De kosten voor de training bedraagt 245,- Euro inclusief BTW, inclusief lunch en versnaperingen tijdens pauzes. 

Data 2020: 17 november en 24 november

 

De locatie: de Trainingshub Woerden

     Klompenmakersweg 2

     3449 JB  Woerden