Verdieping voor gevorderden

Verdieping voor gevorderden (RTGS-nr. 27890) is een tweedaagse training voor de ervaren en/of CODA tolk waarbij we theoretisch en praktisch dieper ingaan op taal- en tolkvaardigheden, de aanwezige vaardigheden verbreedden en niet werkende tolkpatronen gaan doorbreken. Het doel van deze training is om de ervaren tolk te verrijken. Verrijking die onder te verdelen is in verdieping en verbreding. Verdieping die op jouw taal- en tolkvaardigheden aansluit en gebaseerd is op nieuwe onderzoeken en inzichten. Verbreding is een uitbreiding van tolkpatronen en het aanbieden van nieuwe inzichten of aspecten van het beroep.

Bij het ontwikkelen van deze training raakte de Hub geïnspireerd door ‘de denker’ van Auguste Rodin. Nu staat het vrij raar om deze houding aan te nemen tijdens een tolksituatie, maar op een vrij moment tot stilstand komen en jou en je professie te overdenken is geweldig voor je reflecterend vermogen en zorgt voor ruimte, progressie en verdieping.

 

Wat gaan we doen:

We nemen twee dagen de tijd om de diepte in te gaan. De eerste dag, gegeven door Suzanne Heuft staat in het teken van verdiepen. De tweede dag, gegeven door Karin van der Ree, draait om verbreding.

Suzanne zal op de eerste dag ingaan op Taal- en Tolkvaardigheden (TTV). Dit doet zij aan de hand van de ‘leercirkel van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam’. Het model is ontstaan in de jaren zeventig en beschrijft de verschillende fases die je in een leerproces doorloopt. Als ervaren tolk ben jij uitgekomen in de eindfase: onbewust bekwaam > het tolken lijkt vanzelf te gaan. Door op hoog niveau te moeten schakelen tussen verschillende thema’s en daarbij de afweging maken welke TTV je inzet, zal Suzanne je leren hoe we teruggaan naar het bewust bekwaam inzetten van je tolk strategieën, je TTV, je houding, je kennis etc. met andere woorden: het herbewustwording van jouw kunnen en verdieping van jouw vaardigheden.

Karin zal jou als nu bewust bekwame zijnde tolk meenemen naar de realiteit. Hoe kom ik over? Is wat de dove begrijpt ook wat ik wilde overbrengen met mijn tolken? Kloppen mijn aannames? Zet ik mijn strategieën correct in? Ben ik wel zo goed als ik denk? Zit ik vast in mijn comfortzone? Zo kunnen we rolpatronen die werken versterken en degene die niet werken doorbreken. Daarbij zal Karin haar kennis en theorie gebruiken die zorgt voor de verbreding in plaats van herhalingsstof.

 

Ben jij een ervaren tolk en heb jij behoefte aan verdieping? Geef je dan op voor deze training door een mail te sturen naar trainingshubwoerden@icloud.com en dan zien we je graag!

 

 

Doelgroep: ASL, combi en NGT-tolken

 

Nascholingspunten: 1,00 voor taal en tolkvaardigheden en 0,40 voor Attitude.

 

Tijd:  De dagen zijn van 9:00 tot 16:30, zijn inclusief lunch en worden aaneengesloten gevolgd (zaterdag en zondag)

 

Kosten: De kosten voor de training bedraagt 465,- Euro inclusief BTW, inclusief lunch en versnaperingen tijdens pauzes. 

 

Data 2020: 29 en 30 augustus

 

De locatie: 

     de Trainingshub Woerden

     Klompenmakersweg 2

     3449 JB  Woerden