December

Goed getolkt, maar...

De toegankelijkheid voor dove mensen zit enorm in de lift. Belangrijke persconferenties zijn nu standaard met een tolk en ook op meer en meer ‘onzichtbare’ plekken denken mensen na over de behoeftes van hun dove landgenoten. En wat betekend deze grotere zichtbaarheid voor ons als tolken? Juist, nog meer ‘feedback’. Ofwel het zinnetje: goh, goed getolkt hoor! Maar… 

 

In december gaan we het hebben over het werk als tolk en de bijbehorende feedback, omgaan met agressie en grenzen stellen. Een belangrijk aspect van het werk als tolk terwijl je, na vier jaar een taal te hebben gestudeerd, daar nog maar weinig over hebt meegekregen. In een wereldje waarin je soms het gevoel hebt dat iedereen je afzeikt, hoort dat er dan niet gewoon bij? Misschien, maar na de trainingen van deze maand weet jij ook als mens en professional hoe je hiermee om kan gaan.

 

De maand is opgedeeld in een Kennisavond over actueel commentaar. Twee Meet and Greet’s; met Dovenschap en Krav Maga. Drie trainingen die gaan over feedback, collegialiteit en omgaan met agressie. En Intervisie, allemaal los te volgen en zullen gaan over een bepaald onderdeel van feedback, omgaan met agressie of grenzen stellen. 

 

 

Programma:


Kennisavond Actueel Commentaar

Tijdens de kennisavond actueel commentaar gaan we het hebben over de hete ijzers die op dit moment in het vuur liggen. Wat is de huidige stand van ‘Gatekeeping’ in ons werkveld? Wat is nou precies die culturele toe-eigening? En Allyship, wat willen ‘ze’ daar dan mee? Onder leiding van Alice van der Garde en Suzanne Heuft gaan we deze avond kijken naar de achtergrond van deze drie onderwerpen en bespreken waarom deze onderwerpen zich juist nu op de voorgrond bevinden. 

 

Doelen:

- De tolk vergroot zijn kennis op het gebied van Gatekeeping, Allyship en culturele toe-eigening;

- De tolk vergroot zijn inlevingsvermogen naar de tolkgebruiker;

- De tolk leert zich beter bewapenen tegen harde feedback over Gatekeeping, Allyship en culturele toe-eigening.

7 december

RTGS-nr: 33241

PE-punten: 0,25 voor T.T.V.

voor: Schrijf/combi/NGT

Tijd: 19:00 tot 21:30

Locatie: Woerden

Kosten: 60,- euro inclusief BTW en versnaperingen.M.a.G. met Dovenschap bevordering

Tijdens de Meet and Greet/discussie met Dovenschap tolkvoorzieningen willen we twee grote partijen samenbrengen; tolken en de vertegenwoordigers van tolkgebruikers, en samen de visie, meningen en behoeftes bespreken van beide partijen.   

 

Doelen:

- De tolk en tolkgebruiker komen in contact met elkaar;

- De tolk en tolkgebruiker leren over elkaars mening, ervaringen en visie over verschillende onderwerpen; 

- De tolk en tolkgebruiker hebben alle ruimte om de tegenpartij vragen te stellen.

 

 

DEZE MEET AND GREET IS IN DE WEDDESTEIJNKAPEL. (utrechstestraatweg 50, Woerden) 

11 december

RTGS-nr: 33242

PE-punten: 0,40 voor doelgroepen.

Voor: Schrijf/combi/NGT

Tijd: 13:00 tot 17:00

Locatie: Woerden

Kosten: 85,- euro inclusief BTW en versnaperingen.Training Feedback

 Deze themamaand gaat over het werk van jou als tolk en de bijbehorende feedback, omgaan met agressie en grenzen stellen. Deze trainingsdag gaan we ons richten op het belangrijke onderdeel feedback; het duiden en verwerken ervan. 

 

 Suzanne zal samen met jullie deze dag gaan werken aan:

• Achtergrond van feedback te leren herkennen, waarom geven mensen feedback? 

• Feedback kunnen ontleden naar ‘bruikbaar’ of ‘mag ik over mijn schouder weggooien’. 

• Zijn de deelnemers zich bewust van de valkuilen in het geven en ontvangen van feedback en van hun eigen gedrag en de impact daarvan op de ander. 

• Hebben de deelnemers inzicht in hoe algemene feedback omgezet kan worden in tolkvaardigheids-punten. 

13 december

RTGS-nr: 33247

PE-punten: 0,30 voor T.T.V. en 0,40 voor Attitude

voor: Schrijf/NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken. M.a.G. Krav Maga

September 2021 draait bij de Trainingshub om feedback, agressie en grenzen stellen waarbij het stukje veiligheid als jou als tolk ook erg belangrijk is. Veiligheid die niet altijd gewaarborgd kan worden. Tolken tijdens een OTS waar extreem veel emotie omhoog komt en jij tussen de voogd en de aanvallende ouder in zit. Of tolken voor een agressor die dankzij Corona-stress zijn vrouw heeft mishandeld en nu te horen krijgt wat daar de consequenties van zullen zijn. 

Dankzij deze Meet and Greet zal je letterlijk steviger in je schoenen staan, iemand een schop kunnen verkopen en weten hoe je jezelf in veiligheid kan brengen. 

 

Doelen:

- De tolk leert situaties inschatten en kan hierop anticiperen door zich te verdedigen, de situatie uit de weg te gaan of te de-escaleren;

- De tolk leert luisteren naar zijn buikgevoelens en deze te volgen;

- De tolk kan grenzen aangeven en herkent lichaamstaal waarna hij die van zichzelf kan aanpassen;

- De tolk leert omgaan met angsten.

18 december

RTGS-nr: 33246

PE-punten: 0,20 voor Attitude.

Voor: Schrijf/combi/NGT

Tijd: 13:00 tot 17:00

Locatie: Woerden

Kosten: 85,- euro inclusief BTW en versnaperingen.Training Intercollegialiteit

Deze themamaand gaat over het werk van jou als tolk en de bijbehorende feedback, omgaan met agressie en grenzen stellen. Deze trainingsdag gaan we ons richten op collegialiteit, concurrentie en constructief samenwerken met andere tolken.

 

Agnes zal samen met jullie deze dag gaan werken aan:

• Hoe je collegiaal kunt zijn, terwijl je concullega’s bent (“je kunt best met je concurrent samenwerken, zolang je maar blijft beseffen dat het je concurrent is”).

• Waarom geven en gunnen belangrijk zijn en wat dat op kan leveren.

• Wat het belang is van het zoeken van overeenkomsten en gemeenschappelijke belangen.

• Zijn de deelnemers zich bewust van de valkuilen in het geven en ontvangen van feedback en van hun eigen gedrag en de impact daarvan op de ander.

• Wat de voordelen zijn van het geven van (opbouwende) feedback.

21 december

RTGS-nr: 33248

PE-punten: 0,40 voor Attitude, 0,30 voor T.T.V.

Voor: Schrijf/NGT tolken

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken. Intervisie met als onderwerp feedback

Intervisie is in een mooie en veilige manier om vanuit andere posities tegen strubbelingen aan te kijken, waarna we van collega-tolken kunnen leren en weer verder kunnen. Als intervisor ben ik direct en procesmatig ingesteld, wat inhoudt dat ik kijk naar oplossingen en werk naar vooruitgang. Inbreng en thema deze maand zoals omschreven: Feedback

 

Leerdoelen van intervisie:

-Samenwerken aan vraagstukken uit de dagelijkse praktijk;

-Werken aan problemen die deelnemers persoonlijk aangaan.

-Toetsen van individuele percepties van het probleem, om van daaruit het probleem te verhelderen, hanteerbaar te maken en mogelijkheden voor actie te onderzoeken;

-Oplossen van problemen met behulp van verschillende deskundigheden en ervaringen;

-Verwerven van inzicht in het eigen handelen en het genereren van nieuwe alternatieven.

28 december van 10:00 tot 12:00

 

PE-punten: 0,20 voor Attitude

Voor: Schrijf/combi/NGT

Locatie: Woerden

Kosten: 50,- euro inclusief BTW en versnaperingenTraining Omgaan met agressie aka O.M.A 3.0

Deze themamaand gaat over het werk van jou als tolk en de bijbehorende feedback, omgaan met agressie en grenzen stellen. Deze trainingsdag gaan we ons richten op de verschillende soorten agressie waar jij als tolk mee te maken kan krijgen en hoe je hier mee om kan/moet gaan

 

In deze training wordt geoefend, met theorie en vooral praktijk met verbale agressie in woord en gebaar. Zo worden de vijf fasen van agressie verhelderd en ook wordt er concreet aangegeven welke reacties hierbij het best passend zijn. Doordat er tussen de twee dove docenten en de twee horende docenten wordt samengewerkt is het DE mogelijkheid om van alles te bespreken en te testen. 

  

29 december

RTGS-nr: 33249

PE-punten: 0,30 voor Attitude, 0,20 voor T.T.V. en 0,20 voor doelgroepen

Voor: Schrijf/NGT tolken

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken.