Meet and Greet/Discussie met Dovenschap tolkvoorzieningen

 

Tijdens de Meet and Greet/discussie met Dovenschap tolkvoorzieningen willen we twee grote partijen samenbrengen; tolken en de vertegenwoordigers van tolkgebruikers, en samen de visie, meningen en behoeftes bespreken van beide partijen.   

 

Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het meest. En dus gaat de Trainingshub voor deze Meet and Greet/discussie direct naar de bron; Dovenschap en jullie tolken!

Zoals Dovenschap zichzelf omschrijven op hun internetsite: “Wij zijn de grootste, onafhankelijke vereniging voor dove mensen. Dovenschap richt zich met haar activiteiten op doven en/of gebarentalige mensen, en direct betrokkenen als partners, kinderen en/of ouders. Daarnaast onderhoudt de vereniging contact met zorgverleners en het bredere publiek.” Als er dus één instantie is die de meeste kennis heeft over de visie en behoeftes van dove mensen, dan zijn zij dat wel! Vanuit onze kant bezitten wij weer de ervaringen en visies vanuit de tolken. Daarom gaan we deze middag samenkomen, kennismaken en discussiëren over actuele onderwerpen waarbij ook jouw mening en visie ruimte krijgt:

- Wat is de visie van dove tolkgebruikers?

- De helper versus de taalkundige, waar is behoefte aan?

- Onze collega’s; dove tolken; meerwaarde of hinder en waarom?

- De kern van waarheid in klachten van tolkgebruikers. Wat moeten wij daarmee?

- Wie durft zijn kop tegenwoordig nog boven het maaiveld uit te steken?

 

Leerdoelen:

- De tolk en tolkgebruiker komen in contact met elkaar;

- De tolk en tolkgebruiker leren over elkaars mening, ervaringen en visie over verschillende onderwerpen; 

- De tolk en tolkgebruiker hebben alle ruimte om de tegenpartij vragen te stellen. 

 

11 december

RTGS-nr: 33242

PE-punten: 0,40 voor doelgroepen.

Voor: Schrijf/combi/NGT

Tijd: 13:00 tot 17:00

Locatie: Woerden

Kosten:85 inclusief BTW en versnaperingen