Meet and Greet Krav Maga

 

December 2021 draait bij de Trainingshub om feedback, agressie en grenzen stellen waarbij het stukje veiligheid als jou als tolk ook erg belangrijk is. Veiligheid die niet altijd gewaarborgd kan worden. Tolken tijdens een OTS waar extreem veel emotie omhoog komt en jij tussen de voogd en de aanvallende ouder in zit. Of tolken voor een agressor die dankzij Corona-stress zijn vrouw heeft mishandeld en nu te horen krijgt wat daar de consequenties van zullen zijn. 

Dankzij deze Meet and Greet zal je letterlijk steviger in je schoenen staan, iemand een schop kunnen verkopen en weten hoe je jezelf in veiligheid kan brengen. 

Dit alles onder leiding van Laura van den Brink (één van de hoogst gegradueerde vrouwelijke Krav Maga instructeurs in Europa) en haar unieke “Women Take Control”-trainingen van Krav Maga Almere, welk programma speciaal ontworpen is voor de vrouw en gaat specifiek in op diverse geweldsituaties waar vrouwen mee te maken kunnen krijgen. 

Zo leer je (non-)verbaal conflicten uit de weg leren te gaan, de-escalatie, handelen in conflictsituaties en snel te handelen in conflictsituaties waarbij de veiligheid van jou en je dierbaren voorop staan. 

 

Daarnaast nemen we tijdens deze workshop tijd voor nog iets belangrijks, namelijk zelfreflectie. De docent leert je je buikgevoelens te herkennen en volgen. Zoals: ik voel me onveilig en wil bij de deur zitten. Dan doe je dat!

Grenzen aangeven: ik wil niet dat jij mij zo bejegend of ik wil dit niet doen. 

Lichaamstaal leren herkennen (van jezelf of anderen) en je lichaamstaal aanpassen. En leren omgaan met angsten, je angsten niet de baas laten zijn over jou en je functioneren als tolk. 

 

 

Leerdoelen: 

- De tolk leert situaties inschatten en kan hierop anticiperen door zich te verdedigen, de situatie uit de weg te gaan of te de-escaleren;

- De tolk leert luisteren naar zijn buikgevoelens en deze te volgen;

- De tolk kan grenzen aangeven en herkent lichaamstaal waarna hij die van zichzelf kan aanpassen;

- De tolk leert omgaan met angsten.

 

18 december

RTGS-nr: 33246

PE-punten: 0,20 voor Attitude.

Voor: Schrijf/combi/NGT

Tijd: 13:00 tot 17:00

Locatie: Woerden

Kosten:85 inclusief BTW en versnaperingen