Training Feedback

 

Deze themamaand gaat over het werk van jou als tolk en de bijbehorende feedback, omgaan met agressie en grenzen stellen. Deze trainingsdag gaan we ons richten op het belangrijke onderdeel feedback; het duiden en verwerken ervan. 

 

Anno 2021 is feedback krijgen niet enkel meer tijdens contactmomenten tussen tolk en tolkgebruiker. Op de man af feedback incasseren was en is al lastig genoeg. Maar digitaal wordt er tegenwoordig ook een hoop ‘gefeedbackt’. Afgebrand worden middels een filmpje op facebook waarbij de context niet wordt uitgelegd bijvoorbeeld. Met naam en toenaam worden uitgekauwd op een forum dat je alleen maar tolkt voor je eigen gewin. Of uitgebreid besproken worden in app-groepjes waarna dit hilarische resultaat wordt gedeeld via Social Media. En jij, als professional, dient het niet persoonlijk op te nemen. Daarbij blijf jij horend en ben je niet de doelgroep. #gewooncyberpesten #doeslief.

 

Op dat soort momenten is het heilzaam als je de verschillende feedback-perspectieven die er zijn kan duiden; feedback op de persoon, feedback op het proces van handelingen of feedback over de band met de persoon. Waar komt deze feedback aan? Wat gebeurt er in deze situatie? En hoe zorg je goed voor jezelf tijdens dit soort momenten? 

 

Dit is te verklaren en te koppelen aan SCARF. SCARF is een Neurologische model ontwikkeld door David Rock. Het SCARF-model stelt dat in dergelijke omgevingen er 5 domeinen zijn die we ofwel als belonend, ofwel als bedreigend kunnen ervaren: je Status; je gevoel van zekerheid (Certainty); je Autonomie; je gevoel ‘erbij te horen’ (Relatedness) en je perceptie van rechtvaardigheid (Fairness). 

Tijdens deze training leren we je de richting van feedback te duiden. En doordat je de ratio leert gebruiken, realiseer je je dat de bijkomende emotie van feedback wel een plaats heeft, alleen geen ingang meer hoeft te krijgen tot je functioneren en je gemoedstoestand. 

 

Suzanne zal samen met jullie deze dag gaan werken aan:

• Achtergrond van feedback te leren herkennen, waarom geven mensen feedback? 

• Feedback kunnen ontleden naar ‘bruikbaar’ of ‘mag ik over mijn schouder weggooien’. 

• Zijn de deelnemers zich bewust van de valkuilen in het geven en ontvangen van feedback en van hun eigen gedrag en de impact daarvan op de ander. 

• Hebben de deelnemers inzicht in hoe algemene feedback omgezet kan worden in tolkvaardigheids-punten. 

 

13 december

RTGS-nr: 33247

PE-punten: 0,30 voor T.T.V., 0,40 voor Attitude

Voor: Schrijf/NGT- tolken

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- inclusief lunch en BTW