Training Omgaan met agressie

 

Deze themamaand gaat over het werk van jou als tolk en de bijbehorende feedback, omgaan met agressie en grenzen stellen. Deze trainingsdag gaan we ons richten op de verschillende soorten agressie waar jij als tolk mee te maken kan krijgen en hoe je hier mee om kan/moet gaan

 

Tolken krijgen tijdens hun werk regelmatig te maken met agressie door de dove cliënt of de horende aanwezige(n). Hierbij kan sprake zijn van verschillende vormen van agressie: 

- emotionele agressie; op zichzelf of op de organisatie gericht, een gevoel van oneerlijk behandeld worden of onmacht ligt hieraan ten grondslag. 

- of instrumentele agressie; doordacht en berekende agressie om je doel te bereiken, agressie rechtstreeks op de andere persoon gericht. 

- In een enkel geval kan er zelfs sprake zijn van psychopathische agressie/ emotionele chantage; explosieve agressie, de persoon heeft zichzelf niet meer in de hand.

 

De tolk heeft de taak om informatie te vertalen van de dove naar de horende en visa versa. Echter, wanneer hierbij een vorm van agressie in het spel komt, gericht op de tolk, kan de tolk niet meer op neutrale wijze de informatie overbrengen. Er komen innerlijke processen bij de tolk op gang, waardoor een interventie nodig is, om de situatie te de-escaleren en weer op neutrale wijze te kunnen communiceren. 

 

In deze training wordt daarmee geoefend, met theorie en vooral praktijk. Zo worden de vijf fasen van agressie verhelderd en ook wordt er concreet aangegeven welke reacties hierbij het best passend zijn (aan de hand van het drie-fasen-agressiehanteringsmodel. De tolk leert de verschillende vormen van agressie onderscheiden, leert welke reacties (fysiek en mentaal) deze bij hem/haar oproepen en leert op welke wijze te reageren, waardoor de tolk de situatie voor zichzelf de-escaleert. 

En de meest effectieve leerwijze hierbij: zelf de situatie ervaren! Daarom wordt er in deze training met 2 trainingsacteurs gewerkt (Ellemieke en Monique). Zij zijn bekend met de dovenwereld EN psychiatrie. En zijn opgeleid in het toepassen van praktijkoefeningen en rollenspellen, voorzien van effectieve feedback volgens het GGG-model. Hierdoor krijgt de tolk, naast een stuk theorie en persoonlijk inzicht, via de trainer meteen ook gerichte handvatten mee hoe te handelen in de praktijk. 

 

De dag duurt van 9:00 tot 16:30 met tussendoor een smakelijke lunch verzorgd door onze gastvrouw. 

 

29 december

RTGS-nr: 33249

PE-punten: 0,30 voor Attitude, 0,20 voor T.T.V. en 0,20 voor Doelgroepen

voor: Schrijf/NGT-tolken

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- incl BTW en lunch