Training Taboe vervolg

 

Tijdens de training Taboes vervolg gaan we dieper in op de materie die voorbij is gekomen in voorgaande trainingen en geven wij meer ruimte voor casuïstiek, discussie, ethiek en de mogelijke daaruit vloeiende verbeteringen. 

Verbeteringen, dan wel bevrijding want taboes werken stigmatiserend en zorgen voor ‘hokjes-denken’ waardoor mensen vast kunnen lopen door angst en sociale onzekerheid. Om dit te kunnen bewerkstellingen, grijpen wij terug naar het onderzoek dat schelden, taboe, eufemisme en de correlatie tussen diens status belicht (Cursing, taboo and euphemism, geschreven door Zhuo Jing-Schmidt van de Universiteit van Oregon). Waarbij we ons gaan focussen op het stukje eufemisme. Het onderzoek beschrijft dat willen schelden en het hebben en eren van taboes diepgeworteld zijn in het menselijk brein en vooral voortkomen uit de amygdala of wel het reptiel stukje  van het brein. Ze zorgen immers voor duidelijkheid, stressvermindering, pijn-coping enz. En juist de kracht van de mens om de cerebrale cortex aan te slingeren en hier boven te stijgen, maakt dat we als samenleving van ‘hokjes-denken’ naar eufemisme kunnen gaan. Hoe maken we nou vervolgens de vertaalslag naar het tolkzijn en het werkveld? Daar gaan we het zou gezamenlijk over hebben!

De dag is van 9:00 tot 16:30 met een smakelijke lunch verzorgt door de gastvrouw. 

 

Je kan deze training alleen volgen als je de voorgaande trainingen (thema taboes) hebt gevolgd of als je middels schrift of een filmpje aan kan tonen dat je de leerdoelen beheerst van de voorgaande trainingen. Zodat wij direct tot verdieping kunnen komen. 

 

Leerdoelen:

- De tolk heeft inzicht in vergaande onderzoeken op het gebied van taboes en kan verklaren waarom welke taboes spelen in de tolken- en dovenwereld.

- De tolk begrijpt zijn aandeel in het ontstaan en het in standhouden van taboes in de doven- en tolkenwereld. 

- De tolk heeft door middel van casuïstiek en discussie geleerd hoe hij moet communiceren over taboes en hoe hij hiervan kan leren

- De tolk heeft de vaardigheid zijn amygdala te overstijgen en te komen tot eufemisme door middel van helicoptervisie. 

 

25 maart

RTGS-nr: 32029

PE-punten: 0,3 voor T.T.V. en 0,4 voor Attitude

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken.