Mei

De verkiezingen zijn weliswaar geweest met het tolken van  verkiezingscampagnes, politieke zendtijd, discussies. Dankzij de enorm toegenomen toegankelijkheid van doven, zijn er al vele partijen die al deze politieke activiteiten dit jaar vertaald wilden hebben zodat iedereen het kon volgen. Geweldig! 

Wat ons brengt bij het volgende puntje; hoe vertaal je dan eigenlijk een politiek debat of een verkiezingscampagne? Want de politiek is een onderwerp waar menig tolk weinig ervaring mee heeft. 

 

Daarom vonden wij van de Trainingshub dat het de hoogste tijd is om in mei 2021 aandacht te besteden aan de politiek. Door middel van een kennisavond, Meet and Greet en een training willen we jullie tolken ondersteunen de juiste vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het tolken van politieke opdrachten. Zeker na inzet van de tolken bij de corona debatten heeft de THW gezien welke kennis nodig is om dit soort media uitingen te vertalen. 

Hoe zat het ook alweer met die partijen, wat is de afdeling verslaglegging, hoe verlopen de procedures van de tweede kamer, hoe pas ik mijn informatiedichtheid aan… het komt allemaal aan bod en meer. Zonder vervolgtraining of intervisie want er is simpelweg te weinig ervaring van tolken op dit gebied om over te gaan tot verdieping. 

En onthoud; Uw stem maakt verschil! Voor het land dat we door willen geven! Voor nu én later! En nog een hoop andere zeer positief klinkende slogans.

 

Programma:


Kennisavond Politiek

Tijdens de kennisavond politiek gaan we ons richten op onze constitutionele monarchie en zijn bijbehorende rechtsstaat en democratie. Hoe wordt ons kikkerlandje precies bestuurd want van die vorige zin snap ik ongeveer de helft. Wat jullie?

Om inhoudelijk goed te kunnen tolken is een juist opgebouwd referentiekader nodig. Voorkennis en begrip over waar we het hebben wanneer er termen vallen als bestuursvormen, directe democratie en constitutie.

Waarna we dit gaan uitbreiden met kennis over politieke partijen, 2e kamer procedures en de verschillende verkiezingen van Nederland.

Om vervolgens met deze kennis de juiste contextuele begrippen uit te beelden; van ingewikkeld NL naar begrijpelijk NGT. 

 

3 mei

RTGS-nr: 33107

PE-punten: 0,25 voor T.T.V.

voor: Schrijf/combi/NGT

Tijd: 19:00 tot 21:30

Locatie: Woerden

Kosten: 60,- euro inclusief BTW en versnaperingen.M.a.G. Politiek

Let op: dankzij moeilijkheden in de tweede kamer is de datum en locatie aangepast. 8 mei ipv 10 mei en in Woerden ipv Den Haag.

 

Een goede voorbereiding kan het verschil maken tussen hard werken en toch achter de feiten aanlopen en lekker in de flow zitten. Een onderdeel daarvan is de locatie kennen waar je zal gaan tolken. Daarom deze belangrijke vraag: Wie van jullie is er wel eens in de tweede kamer geweest?

De politici werkzaam in de tweede kamer zijn drukbezet maar staan open om in contact te komen met tolken en gezamenlijk de toegankelijkheid voor doven te vergroten. Een mooi moment om met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren. Hoe ziet de tweede kamer eruit? Waar zal jij als tolk gepositioneerd (willen) worden? Wat zijn de interne procedures en ongeschreven regels? En de mogelijk voor jullie om de vragen te stellen waar jullie mee worstelen zoals; wat wordt van mij als tolk verwacht en hoe moet ik mij opstellen.

8 mei

RTGS-nr: 33109

PE-punten: 0,40 voor Attitude

Voor: Schrijf/combi/NGT

Tijd: 13:00 tot 17:00

Locatie: Woerden

Kosten: 85,- euro inclusief BTW en versnaperingen.Training Politiek

Tijdens het tolken van de algemene beschouwingen heeft een groep tolken kunnen ervaren hoe het is om (live) te tolken tijdens belangrijke politieke momenten. Deze ervaringen zijn geëvalueerd en het getolkte is beoordeeld door een doven-panel zodat de opgedane ervaringen kunnen dienen als onderwijsmateriaal. Hierdoor hebben wij (het panel, de tolken en de Trainingshub) belangrijke vaardigheden vast kunnen stellen om succesvol te kunnen tolken tijdens (live) politieke momenten.

 

Tijdens deze ‘Training Politiek’ nemen we twee dagen de tijd om de vaardigheden te behandelen en strategieën aan te leren die ons helpen met bijvoorbeeld de informatiedichtheid aan te kunnen, samenwerking te bevorderen en de stressbestendigheid te verhogen. We besteden aandacht aan het lexicon en gaan oefenen met verkiezings-materiaal en andere belangrijke politieke momenten.

18 & 25 mei

RTGS-nr: 33110

PE-punten: 0,8 voor T.T.V., 0,4 voor Attitude en 0,2 voor doelgroepen.

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 450,- euro inclusief BTW, eten en drinken.