November

De Trainingshub zal in november 2021 in het teken staan van Taboes. Taboes werken stigmatiserend en zorgen voor ‘hokjes-denken’ waardoor mensen vast kunnen lopen door angst en sociale onzekerheid. Ook kan het schenden van een taboe leiden tot reputatieschade, sociale uitsluiting of andere vormen van repercussie. Voeg bij deze consequenties de vrij kleine doven- en tolken-wereld aan toe en u begrijpt waarom het tijd is om over deze hete aardappel te praten.

 

Door kennis te delen over taboes en empathie/medeleven te kweken onder tolken en tolkgebruikers, willen wij in november ervoor zorgen dat de scheidingslijnen tussen taboe en mens vervagen en de impact van consequenties verlichten. Dat het uitsluiten van iemand of publiekelijk uitkotsen op facebook geen dagelijks dingetje meer is. En door het delen van theorie, het oefenen van specifieke vaardigheden en het letten op de houding, we jou als tolk helpen met tolken tijdens taboe-tolksituaties. 

 

Dit willen wij bereiken door in november intervisie, een kennisavond, een Meet and Greet, twee trainingen en een vervolgtraining te organiseren met als thema Taboe. Los van elkaar te volgen maar met logische opbouw en toegespitst op het niveau van de individuele tolk. 

 

 

Programma:


Kennisavond Taboe

Tijdens de kennisavond ‘Taboe’ gaan we het hebben over de oorsprong, achtergronden en impact van een taboe. Waarna we die vergelijken met actuele (taboe-)stand van zaken in de doven- en tolken-wereld. 

 

Doelen:

- De tolk kent de theorie rondom het ontstaan van een taboe, diens achtergrond en de impact;

- De tolk weet welke taboes er spelen in de doven- en tolkenwereld;

- De tolk begrijpt welke consequenties het breken van een taboe kan hebben voor zichzelf of tolkgebruiker;

- De tolk kent hulpvolle praktische tips om zichzelf, tijdens het tolken van een taboe-achtige situatie, helpen professioneel te blijven functioneren.

1 november

RTGS-nr: 32026

PE-punten: 0,25 voor T.T.V.

voor: Schrijf/ NGT/ combi-tolken.

Tijd: 19:00 tot 21:30

Locatie: Woerden

Kosten: 60,- euro inclusief BTW en versnaperingen.M.a.G. Taboe en vloeken

Tijdens de Meet and Greet met Taboe en vloeken gaan we het hebben over vloeken over de generaties heen en laten we drie doven van verschillende generaties aan het woord over hun vloek en tiergedrag. Een 60+er, een 30-40 jarige en een jongere die vertellen over hun favoriete stoute gebaren en waarom ze juist die gebruiken om te shockeren. 

 

Doelen:

- De tolk maakt kennis met de drie verschillende generaties tolkgebruiker;

- De tolk heeft kennis opgedaan over de verschillende vloeken over de generaties heen en kent de gebaren; 

- De tolk heeft zijn vragen kunnen stellen aan de gastsprekers.

DEZE MEET AND GREET IS IN DE WEDDESTEIJNKAPEL (utrechtsestraatweg 50, Woerden) 

6 november

RTGS-nr: 32027

PE-punten: 0,4 voor doelgroepen.

Voor: Schrijf/combi/NGT

Tijd: 13:00 tot 17:00

Locatie: Woerden

Kosten: 85,- euro inclusief BTW en versnaperingen.Training Seks en plezier

Deze training, genaamd seks en plezier, richt zich op het toereiken van kennis aan de tolk over de seksuele ontwikkeling/identiteit en geeft de tolk handvatten op het gebied van houding, mimiek en taalgebruik (lexicon) tijdens tolkmomenten. Het doel van deze training is om tolken voor te bereiden op contactmomenten die betrekking hebben op en te informeren over relaties en seksualiteit van dove en slechthorende cliënten. 

 

Doelen:

- De tolk bezit informatie om de vragen of situaties te kunnen plaatsen binnen de context van een gezonde seksuele ontwikkeling.

- De tolk kent de gebaren voor geslachtsdelen, speeltjes, daden en andere seksuele bedoelingen.

- De tolk kan doelgericht voorlichting en advies geven en problemen vroegtijdig signaleren.

- De tolk kent zijn rol in signalering en doorverwijzing/meldplicht.

- De tolk oordeelt niet.

- De tolk heeft kennis en controle over zijn houding en mimiek tijdens het bespreken van seksuele zaken.

- De tolk kent zijn eigen grenzen en geeft deze tijdig aan.

10 november

RTGS-nr: 27879

PE-punten: 0,5 voor T.T.V. en 0,2 voor Attitude.

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken. Training Taboe, de cliënt en ik

Tijdens de training ‘Taboes, de cliënt en ik’ gaan we het hebben over taboes op het gebied van de relatie tussen jou en de tolkgebruiker. Heel iets anders als vloeken of seks, maar het kan net zoveel schade berokkenen, misschien zelfs wel meer.

 

Doelen:

- De tolk heeft kennis over het mogelijke ontstaan van tolk/cliënt taboe-situaties; 

- De tolk durft open te zijn over zijn ervaringen rondom taboe-situaties en is willende hiervan te leren;

- De tolk heeft inzicht in zijn manier van handelen en kan dit ombuigen naar effectief gedrag;

- De tolk begrijpt de noodzaak van het hebben van een sociaal netwerk en weet hoe hij dit op kan zetten. 

15 of 21 november

RTGS-nr: 32028

PE-punten: 0,4 voor T.T.V. en 0,3 voor Attitude.

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken. 
Intervisie met als onderwerp Taboe

Intervisie is in een mooie en veilige manier om vanuit andere posities tegen strubbelingen aan te kijken, waarna we van collega-tolken kunnen leren en weer verder kunnen. Als intervisor ben ik direct en procesmatig ingesteld, wat inhoudt dat ik kijk naar oplossingen en werk naar vooruitgang. Inbreng en thema deze maand zoals omschreven: Taboe

 

Leerdoelen van intervisie:

-Samenwerken aan vraagstukken uit de dagelijkse praktijk;

-Werken aan problemen die deelnemers persoonlijk aangaan.

-Toetsen van individuele percepties van het probleem, om van daaruit het probleem te verhelderen, hanteerbaar te maken en mogelijkheden voor actie te onderzoeken;

-Oplossen van problemen met behulp van verschillende deskundigheden en ervaringen;

-Verwerven van inzicht in het eigen handelen en het genereren van nieuwe alternatieven.

23 november van 14:00 tot 16:00

PE-punten: 0,2 voor Attitude

Voor: Schrijf/combi/NGT

Locatie: Woerden

Kosten: 50,- euro inclusief BTW en versnaperingen