Training seks en plezier

 

Let’s talk about sex baby! Deze training, genaamd seks en plezier, richt zich op het toereiken van kennis aan de tolk over de seksuele ontwikkeling/identiteit en geeft de tolk handvatten op het gebied van houding, mimiek en taalgebruik (lexicon) tijdens tolkmomenten. Het doel van deze training is om tolken voor te bereiden op contactmomenten die betrekking hebben op en te informeren over relaties en seksualiteit van dove en slechthorende cliënten. Elk mens doorgaat een seksuele ontwikkeling die uitmunt in een gevormde seksuele identiteit. 

 

Vorming, geaardheid, voorkeur; het begint zo vroeg als je zindelijkheidstraining en stopt pas wanneer het leven zelf eindigt. Ouders, school en leeftijdsgenootjes nemen allemaal deel aan dit proces en ook jij als tolk kan worden betrokken bij de seksuele ontwikkeling. Het zij door een puber met vragen of door een 40-er die besloten heeft zijn seksleven ‘up te spicen’. Soms komt de cliënt met een simpele vraag. Maar het kan ook een schreeuw om uitleg zijn over de bloemetjes en de bijtjes. Hoe ga je hier mee om? Wat moet je doen? Wat is überhaupt het gebaar voor 'die handeling'? En wanneer is ondersteuning of bijsturing (door professionals) nodig? Deze training biedt tolken ondersteuning bij het tolken van deze, soms lastige, materie.

 

Wat gaan we doen:

Allereerst behandelen we de seksuele ontwikkeling vanuit een lichamelijk en psychosociaal perspectief aan de hand van verschillende leeftijdsfasen waarbij we de auditieve beperking in rekening nemen. De keuze voor deze leeftijdsfasen is op literatuur gebaseerd. Want met de juiste kennis kan je ook de juiste afweging maken. De Trainingshub heeft bewust een training gemaakt die op een feitelijke manier onderwerpen behandelt. Onze visie hierbij is dat de tolk informerend is en niet normerend. Op die manier brengt de tolk cliënt in contact met verschillende normen en meningen.

Wat ons brengt bij het volgende deel; houding en mimiek. Weten wanneer je een mening deelt of juist niet. En ook grenzen voelen en deze correct aangeven is belangrijk. Want gesprekken over seks geraken al gauw in een grijs gebied waarbij het belangrijk is om aan te geven wanneer je grens is bereikt. Soms is er ondersteuning of bijsturing nodig voor de cliënt. In ernstige gevallen moet je weten hoe je dit signaleert en doorverwijst of meld.

We sluiten af met lexicon en oefeningen die gaan over het omgaan met seksuele diversiteit en seksuele vraagstukken.

 

Doelen:

- De tolk bezit informatie om de vragen of situaties te kunnen plaatsen binnen de context van een gezonde seksuele ontwikkeling.

- De tolk kent de gebaren voor geslachtsdelen, speeltjes, daden en andere seksuele bedoelingen.

- De tolk kan doelgericht voorlichting en advies geven en problemen vroegtijdig signaleren.

- De tolk kent zijn rol in signalering en doorverwijzing/meldplicht.

- De tolk oordeelt niet.

- De tolk heeft kennis en controle over zijn houding en mimiek tijdens het bespreken van seksuele zaken.

- De tolk kent zijn eigen grenzen en geeft deze tijdig aan.

 

10 november

RTGS-nr: 27879

PE-punten: 0,5 voor T.T.V. en 0,2 voor Attitude.

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken.