Training Taboe, de cliënt en ik

 

Tijdens de training ‘Taboes, de cliënt en ik’ gaan we het hebben over taboes op het gebied van de relatie tussen jou en de tolkgebruiker. Heel iets anders als vloeken of seks, maar het kan net zoveel schade berokkenen, misschien zelfs wel meer.

Het solistische aspect van je werk als tolk zorgt ervoor dat je vrij bent om te doen en laten wat je wilt. Een keerzijde van dat solistische kan zijn dat je niet even je ervaringen kan spuwen tijdens een koffiemoment of een overdracht zoals bijvoorbeeld in de zorg. Tel hierbij op de (aangeleerde) houding: ‘de klant is koning’ en ‘de dove heeft altijd gelijk’ en je ziet dat hierin ruimte ontstaat voor situaties die helemaal niet prettig zijn! Situaties die in de taboesfeer liggen en waar jij en/of je cliënt vreselijk mee kunnen vastlopen. 

Ik heb het over: verliefdheid van cliënt naar tolk of andersom, relaties die eigenlijk niet zouden moeten ontstaan, te veel weten over de cliënt en toch moeten tolken (schadelijke zaken zoals mishandeling of ontucht) en het bijzondere gegeven dat zelfs de grootste kl**tz*k soms een tolk nodig heeft. Hoe bied je hier nou, in dit soort situaties, weerstand tegen??? 

Nu heeft de Trainingshub geen klinkklaar antwoord op alle situaties maar we weten inmiddels wel dat kennis, houdingsoefeningen en openheid heilzaam zijn tijdens moeilijke tolksituaties. En dat is wat we deze dag gaan doen. We gaan kijken naar de Transactionele analyse. TA is een theorie die inzicht geeft in welke rol je inneemt in contact met anderen, op welke manier je communiceert en maakt het makkelijker om de eigen rol en manier van communiceren te veranderen. 

Ook gaan wij het hebben over macht en machtsverhoudingen door middel van de theorie van sociaalpsychologen John French en Bertam Raven. De vijf vormen van macht van French en Raven worden ingevoerd met inachtneming van het niveau van de waarneembaarheid en de mate waarin de macht afhankelijk of onafhankelijk is van de structurele voorwaarden. Afhankelijkheid verwijst naar de mate van internalisering die zich voordoet tussen de personen die onderworpen zijn aan sociale controle. Wat een hoop dure woorden zijn die uitleggen waarom er ruimte is voor het ontstaan van nare situaties en hoe je juist ruimte moet creëren voor zelfverantwoordelijkheid en het zelfsturend vermogen. 

 

Doelen:

- De tolk heeft kennis over het mogelijke ontstaan van tolk/cliënt taboe-situaties; 

- De tolk durft open te zijn over zijn ervaringen rondom taboe-situaties en is willende hiervan te leren;

- De tolk heeft inzicht in zijn manier van handelen en kan dit ombuigen naar effectief gedrag;

- De tolk begrijpt de noodzaak van het hebben van een sociaal netwerk en weet hoe hij dit op kan zetten. 

 

15 of 21 november

RTGS-nr: 32028

PE-punten: 0,4 voor T.T.V. en 0,3 voor Attitude.

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken.