Oktober

De maand oktober heeft als thema tolken voor mensen met bijzondere communicatiewensen. Hiermee bedoelen wij een doof persoon met communicatiestoornissen, dove LVB-ers en doof-blinden die door hun bijzondere communicatiewensen tegen veel meer muren aan lopen dan enkel op taalgebied. Dit zijn mensen die een beroep doen op andere manieren van communiceren en waarbij expliciete vaardigheden nodig zijn om effectief voor ze te kunnen tolken. En door de benodigde één op één aanpak, die ook nog eens per persoon verschillend is, is het lastig om met hen te communiceren. Ook voor de tolken NGT! Welke tools heb je nodig? Wat werkt? Wat werkt niet?

Om grip op de zaak te krijgen gaan we in februari ons verdiepen in de theorie rondom deze doelgroep, de Best Practicesess bespreken en van elkaar leren hoe het ook kan. Door middel van een Kennisavond en drie verschillende trainingen willen wij je ondersteunen bij het tolken voor mensen met bijzondere communicatie wensen. Los van elkaar te volgen maar met logische opbouw, uitkomend bij een totaalpakket. En gegeven in samenwerking met de doelgroep zelf. 

 

 

Programma:


Kennisavond Mensen met bijzondere communicatiewensen

Tijdens de kennisavond tolken voor mensen met bijzondere communicatiewensen (vanaf nu genoemd MMBC) gaan wij het hebben over wat het betekend om te tolken voor deze doelgroep. 

 

Doelen:

-De tolk heeft meer (achtergrond)kennis over de doelgroep mensen met bijzondere communicatiewensen; 

-De tolk begrijpt wat de invloed is van het intellectueel niveau van de tolk en hoe hij welk gedrag moet interpreteren; 

-De tolk bezit meer inzichten en praktische tips om efficiënter met de doelgroep te kunnen communiceren en voor hen te vertalen. 

4 oktober

RTGS-nr: 30988

PE-punten: 0,15 voor Doelgroep en 0,10 voor T.T.V.

voor: Schrijf/ NGT/ combi-tolken.

Tijd: 19:00 tot 21:30

Locatie: Woerden

Kosten: 60,- euro inclusief BTW en versnaperingen.



Training Mensen met bijzondere communicatiewensen

Tijdens de training tolken voor mensen met bijzondere communicatiewensen (MMBC) gaan we aan de slag met de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen tolken voor deze specifieke doelgroep. 

 

Doelen:

 -De tolk begrijpt de achtergrond, de machtsverhoudingen en het niveau van de leefwereld van de doelgroep;

-De tolk kent de link tussen het IQ en het psychisch welzijn;

-De tolk weet wat de gevolgen zijn van een verstoorde taalontwikkeling;

-De tolk kent het fijne lijnenspel tussen grenzen aangeven, professionele nabijheid en neutraal blijven en begrijpt waarom dit zo vreselijk ingewikkeld bij deze doelgroep;

-De tolk bezit de vaardigheid om het resultaat van de output van je tolken en je tolk-impact om te zetten in werkbare feedback;

-Om een professionele houding te kunnen waarborgen zijn er afspraken nodig. De tolk weet hoe hij deze met de doelgroep maakt en hoe hij daarbij ook zijn grenzen aangeeft; 

-De tolk kan zich, al tolkend, intunen op de doelgroep en heeft hier de visualiserende vaardigheden voor. 

16 oktober

RTGS-nr: 30989

PE-punten: 0,25 voor T.T.V., 0,325 voor Attitude en 0,125 voor Doelgroepen

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken. 



Training Mensen met bijzondere communicatiewensen; Doof-blinden

De training tolken voor mensen met bijzondere communicatiewensen; doof-blinden is een samenwerkingsverband tussen Yvonne Hofkamp en Suzanne Heuft, die de belangrijkste vaardigheden en kennis behandelt die nodig zijn tijdens het tolken voor een doof-blind persoon. 

 

Doelen:

-De tolk heeft weet van de verschillende manieren van communicatie op het gebied van tolken voor een doof-blind persoon; 

-De tolk neemt een open, vriendelijke en professionele houding aan tijdens het tolken voor een doof-blind persoon;

-De tolk heeft de vaardigheid die hem in staat acht ‘in te tunen’ op zijn tolkgebruiker;

-De tolk maakt kennis met de doelgroep; 

-De tolk heeft de ruimte gehad om te ervaren hoe het is om te tolken voor mensen met bijzondere communicatiewensen; 

-De tolk heeft zijn vragen kunnen stellen aan de gastsprekers;

-De tolk weet welke belangrijke afspraken hij moet maken de tolkgebruiker en hoe hij hierbij zijn grenzen in acht neemt, zodat optimaal samengewerkt kan worden;

23 oktober

RTGS-nr: 30990

PE-punten: 0,2 voor T.T.V., 0,2 voor Attitude en 0,3 voor doelgroepen.

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken. 



Training Mensen met bijzondere communicatiewensen; Vervolg

Als afsluiter voor dit bijzondere thema geven we de training tolken voor mensen met bijzondere communicatiewensen; vervolg. Bedoeld voor de meer ervaren tolk die, door middel van de voorgaande training of door ervaring uit het werkveld, al wat noten op zijn zang heeft. 

 

Doelen:

-De tolk heeft veelvoudig geoefend met gespreksvoering op basaal niveau;

-De tolk heeft geleerd hoe je van taal een visueel begrip kan maken en hoe je de output hiervan kan controleren;

-De tolk heeft weet van de Best Practices op het gebied van tolken voor deze doelgroep;

-De tolk kan het taalniveau van de tolkgebruiker inschatten en daarop adequaat vertalingsbeslissingen nemen;

-De tolk heeft weet van de ethische dilemma’s rondom deze specifieke doelgroep en weet hier op een professionele manier mee om te gaan;

-De tolk kan zich staande houden in een rollenspel die gesitueerd is zoals een tolkopdracht voor een mens met bijzondere communicatiewensen.

28 oktober

RTGS-nr: 30991

PE-punten: 0,35 voor T.T.V. en 0,35 voor Attitude

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken. 



Intervisie met als onderwerp Mensen met bijzondere communicatiewensen

Intervisie is in een mooie en veilige manier om vanuit andere posities tegen strubbelingen aan te kijken, waarna we van collega-tolken kunnen leren en weer verder kunnen. Als intervisor ben ik direct en procesmatig ingesteld, wat inhoudt dat ik kijk naar oplossingen en werk naar vooruitgang. Inbreng en thema deze maand zoals omschreven: Mensen met bijzondere communicatiewensen.

 

Leerdoelen van intervisie:

-Samenwerken aan vraagstukken uit de dagelijkse praktijk;

-Werken aan problemen die deelnemers persoonlijk aangaan.

-Toetsen van individuele percepties van het probleem, om van daaruit het probleem te verhelderen, hanteerbaar te maken en mogelijkheden voor actie te onderzoeken;

-Oplossen van problemen met behulp van verschillende deskundigheden en ervaringen;

-Verwerven van inzicht in het eigen handelen en het genereren van nieuwe alternatieven.

19 oktober van 10:00 tot 12:00                                  27 oktober van 14:00 tot 16:00

PE-punten: 0,2 voor Attitude

Voor: Schrijf/combi/NGT

Locatie: Woerden

Kosten: 50,- euro inclusief BTW en versnaperingen