Training Mensen met bijzondere communicatiewensen; Doof-blinden

 

De training tolken voor mensen met bijzondere communicatiewensen; doof-blinden is een samenwerkingsverband tussen Yvonne Hofkamp en Suzanne Heuft, die de belangrijkste vaardigheden en kennis behandelt die nodig zijn tijdens het tolken voor een doof-blind persoon. Stuk voor stuk personen met eigen communicatiemethodes en wensen die ook nog eens op verschillende niveaus functioneren. 

Als we kijken naar de theorie omtrent doof-blinden, dan komen de woorden voorselectie in taal en ‘tuning’ sterk naar voren. Zo geeft het onderzoek Re-Channeling Language: the mutual restructuring of language and infrastructure among DeafBlind people at Gallaudet University van Terra Edwards aan dat het vertalen voor doof-blinden niet zozeer letterlijk vertalen is, als wel kijken naar de essentie en terug naar de betekenis. Anders volgt het risico op een vertaalsoep, zoals dit onderzoek mooi benoemd. 

“Our hands must be connected”: visible gestures, tactile gestures and objects in interactions featuring a deafblind customer in Mumbai laat ons zien hoe ingewikkeld het is om in te tunen op een doof-blind persoon, daar waar hij zich ontwikkelt en de tolk zich steeds mee moet ontwikkelen. 

Maar hoe gaat het er werkelijk aan toe op de ‘werkvloer’? 

Iemand die jaren tolk is voor doof-blinden en wil komen vertellen over wat het inhoudt om voor de doelgroep te tolken is Yvonne Hofkamp. Yvonne is een van de eerste tolken voor doof-blinden, is zeer begaan met/gepassioneerd over de doelgroep en heeft als autodidact zeeën van ervaring en kennis. 

Yvonne verteld dat zij jaren via de Helen Keller stichting heeft bemiddeld tussen tolk en tolkgebruiker. Zo gaf ze aan bij de doof-blinden dat er een tolk kwam met geen ervaring en of hij/zij hem wegwijs wilde maken. En gaf zij de tolk mee dat het niet erg is om fouten te maken en vooral lekker te gaan kletsen. Waarna ze beide partijen samenbracht. Transparantie, veilige sfeer, openheid, connectie, fingerspitzengefühl en voor ook humor, zijn zaken die zij belangrijk acht tijdens het tolken voor doof-blinden

Op deze dag komt Yvonne met casuïstiek die de belangrijkste punten aanwijzen. Zoals; maak duidelijke afspraken, let op je houding en probeer altijd de rode draad te vinden. 

Verder komt Yvonne met twee doof-blinde tolkgebruikers om als vanouds de bemiddelen tussen tolk en tolkgebruiker waarmee we, al bruggen slaand, deze bijzondere dag willen voltooien. 

 

Leerdoelen

-De tolk heeft weet van de verschillende manieren van communicatie op het gebied van tolken voor een doof-blind persoon; 

-De tolk neemt een open, vriendelijke en professionele houding aan tijdens het tolken voor een doof-blind persoon;

-De tolk heeft de vaardigheid die hem in staat acht ‘in te tunen’ op zijn tolkgebruiker;

-De tolk maakt kennis met de doelgroep; 

-De tolk heeft de ruimte gehad om te ervaren hoe het is om te tolken voor mensen met bijzondere communicatiewensen; 

-De tolk heeft zijn vragen kunnen stellen aan de gastsprekers;

-De tolk weet welke belangrijke afspraken hij moet maken de tolkgebruiker en hoe hij hierbij zijn grenzen in acht neemt, zodat optimaal samengewerkt kan worden;

 

23 oktober

RTGS-nr: 30990

PE-punten: 0,2 voor T.T.V., 0,2 voor Attitude en 0,3 voor doelgroepen.

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken.