Training Mensen met bijzondere communicatiewensen

 

Tijdens de training tolken voor mensen met bijzondere communicatiewensen (MMBC) gaan we aan de slag met de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen tolken voor deze specifieke doelgroep. 

Specifiek omdat deze kleurrijke mensen een beroep doen op andere manieren van communiceren. En door de benodigde één op één aanpak, die ook nog eens per persoon verschillend is, is het lastig om met hen te communiceren, laat staan voor hen te tolken! 

Ook lastig is het feit dat er vaak amper werkbare feedback terugkomt van de tolkgebruiker. Heb je goed getolkt? Kwam ik duidelijk over? Wat kon beter? Who knows! De enige vorm van controle is dan je output controleren en de impact monitoren. 

Door deze informatie vervolgens te bundelen met een partij achtergrondkennis en recent uitgebrachte theorieën, leren wij je hoe je, na het volgen van deze training, zelf in kan schatten of de boodschap overkomt en sta je hierdoor een stuk zekerder in je schoenen. 

Want ‘if knowlegde is power, then hearing knowledge is empowerment’ (Francis Bacon, meditationes Sacrae uit 1597).

 

Leerdoelen:

-De tolk begrijpt de achtergrond, de machtsverhoudingen en het niveau van de leefwereld van de doelgroep;

-De tolk kent de link tussen het IQ en het psychisch welzijn;

-De tolk weet wat de gevolgen zijn van een verstoorde taalontwikkeling;

-De tolk kent het fijne lijnenspel tussen grenzen aangeven, professionele nabijheid en neutraal blijven en begrijpt waarom dit zo vreselijk ingewikkeld bij deze doelgroep;

-De tolk bezit de vaardigheid om het resultaat van de output van je tolken en je tolk-impact om te zetten in werkbare feedback;

-Om een professionele houding te kunnen waarborgen zijn er afspraken nodig. De tolk weet hoe hij deze met de doelgroep maakt en hoe hij daarbij ook zijn grenzen aangeeft; 

-De tolk kan zich, al tolkend, intunen op de doelgroep en heeft hier de visualiserende vaardigheden voor. 

 

12 of 16 oktober

RTGS-nr: 30989

PE-punten: 0,25 voor T.T.V., 0,325 voor Attitude en 0,125 voor Doelgroepen.

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken.