Training Mensen met bijzondere communicatiewensen; Vervolg

 

Als afsluiter voor dit bijzondere thema geven we de training tolken voor mensen met bijzondere communicatiewensen; vervolg. Bedoeld voor de meer ervaren tolk die, door middel van de voorgaande training of door ervaring uit het werkveld, al wat noten op zijn zang heeft. 

We willen met jullie kritisch en op hoog niveau gaan kijken naar de kern van de waarheid omtrent deze doelgroep. Dat het vaak onmogelijk is om effectief voor de doelgroep te tolken. We hebben het over de zeer lastige vaardigheid om de boodschap te versimpelen zonder de boodschap te veranderen. Dezelfde boodschap reproduceren maar dan in, voor de tolkgebruiker, behapbare stukken. Waarbij ook de ethische vraag herrijst: to poets or not to poets? That is de question!

Door middel van discussies, het doornemen van best Practices in combinatie met jullie eigen ervaringen, uitdagende oefeningen en rollenspelen willen wij komen tot het eindpunt; hoe kunnen we nou het leven van deze mensen al tolkend verbeteren?

 

Je kan deze training alleen volgen als je training ‘Tolken voor mensen met bijzondere communicatiewensen’ hebt gevolgd of als je middels schrift of een filmpje aan kan tonen dat je de leerdoelen beheerst van de voorgaande training. Zodat wij direct tot verdieping kunnen komen. 

 

Leerdoelen:

-De tolk heeft veelvoudig geoefend met gespreksvoering op basaal niveau;

-De tolk heeft geleerd hoe je van taal een visueel begrip kan maken en hoe je de output hiervan kan controleren;

-De tolk heeft weet van de Best Practices op het gebied van tolken voor deze doelgroep;

-De tolk kan het taalniveau van de tolkgebruiker inschatten en daarop adequaat vertalingsbeslissingen nemen;

-De tolk heeft weet van de ethische dilemma’s rondom deze specifieke doelgroep en weet hier op een professionele manier mee om te gaan;

-De tolk kan zich staande houden in een rollenspel die gesitueerd is zoals een tolkopdracht voor een mens met bijzondere communicatiewensen.

 

28 oktober

RTGS-nr: 30991

PE-punten: 0,35 voor T.T.V. en 0,35 voor Attitude

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken.