Agenda 2022

 

Vanaf 2021 geeft de Trainingshub op een nieuwe manier trainingen. In 2022 gaan wij graag op deze manier door want het bevalt ons erg! Per maand zullen wij een thema belichten en stapsgewijs meerdere aspecten van dit thema behandelen. Stapsgewijs met logische opbouw; van algemeen naar verbreding en uitkomend tot verdieping. Aan jou als tolk de vraag wat je wilt ‘halen’ uit elke themamaand.

 

Wil je meer algemene kennis over het thema en de bijbehorende doelgroep ontmoeten? Dan kom je naar de kennisavond en naar de Meet and Greet. Wil je als tolk je vaardigheden op het gebied van het thema uitbreiden, dan kom je naar de eerste training. Bezit je al veel vaardigheden en zoek je juist verdieping? Dan kom je naar de tweede training.

 

En dit in zijn algeheel natuurlijk in samenwerking met dovengemeenschap, middels het invliegen van professionals en onderbouwd met theorie en studies vanuit binnen en buitenland.

  

Overzicht onderwerpen

Januari: Het tolken van medische opdrachten


Januari: Het tolken van medische opdrachten

Van allergologie en angiologie naar urologie of zelfs verstibulologie; voor elke letter van het alfabet is wel een medisch vakgebied te bedenken. De kans dat je als mens met een medisch vakgebied te maken krijgt is groot. Niemand gaat van 0 tot 80 zonder een mankementje hier en daar. En zodra je, door ziekte of wens, in een medisch traject komt te zitten, dan kan dit heel ingrijpend zijn. Wat heilzaam kan werken is duidelijke informatie krijgen, weten waar je aan toe bent, een steun netwerk en… een goede tolk. Maar wat maakt die tolk een goede tolk voor het vertalen tijdens afspraken in een medisch traject? 

In januari gaan we het hebben over het tolken van ‘medische’ opdrachten. Welke medische vakgebieden zijn er, wat houden ze in, lexicon, bed-etiquette, vergrote kwetsbaarheid van de dove en je attitude als tolk. We gaan het er allemaal over hebben en meer, verspreid over een Kennisavond, Meet and Greet, twee verschillende trainingen en intervisie.  


Februari: het tolken voor hoogfunctionerende doven

In februari zal de Trainingshub meerdere aspecten behandelen die betrekking hebben op het tolken voor de doelgroep hoog functionerende doven omdat wij merken dat tolken op dit gebied vast dreigen te lopen.

Hoog functionerend als in degene die als wetenschapper werkt en toch wel wat meer van de tolk verlangt tijdens een overleg met een collega-wetenschapper. Of een gedragsdeskundige die zijn visie wil presenteren en verwacht dat de tolk zijn niveau middels stemtolken kan representeren.

 

Na een balletje te hebben opgegooid in de dovengemeenschap en na uitgebreid theoretisch naslagwerk op het gebied van de hoog functionerende doven hebben wij verschillende aandachtspunten kunnen ontdekken die wij middels een kennisavond, Intervisie, Meet and Greet en twee trainingen willen behandelen. Los van elkaar te volgen maar met logische opbouw, uitkomend bij een totaalpakket. 

Type training

Datum

Voor

TTV

ATT

DG

Kennisavond

2 februari 

Schrijf/NGT

0,25

-

-

M.a.G

5 februari 

Schrijf/NGT

0,05

-

0,35

Training 

8 februari

NGT

0,45

0,20

-

Training

19 februari

NGT

0,45

0,20

-

Intervisie

22 februari

Schrijf/NGT

-

0,20

-

Vervolgtraining

23 februari

NGT

0,20

0,45

-