Januari

Van allergologie en angiologie naar urologie of zelfs verstibulologie; voor elke letter van het alfabet is wel een medisch vakgebied te bedenken. De kans dat je als mens met een medisch vakgebied te maken krijgt is groot. Niemand gaat van 0 tot 80 zonder een mankementje hier en daar. En zodra je, door ziekte of wens, in een medisch traject komt te zitten, dan kan dit heel ingrijpend zijn. Wat heilzaam kan werken is duidelijke informatie krijgen, weten waar je aan toe bent, een steun netwerk en… een goede tolk. Maar wat maakt die tolk een goede tolk voor het vertalen tijdens afspraken in een medisch traject? 

 

In januari gaan we het hebben over het tolken van ‘medische’ opdrachten. Hans die naar de fysio moet, Klaas die last heeft van zijn reuma maar ook Els die is aangemeld op de afdeling oncologie. Welke medische vakgebieden zijn er, wat houden ze in, lexicon, bed-etiquette, vergrote kwetsbaarheid van de dove en je attitude als tolk. We gaan het er allemaal over hebben en meer, verspreid over een Kennisavond, Meet and Greet, twee verschillende trainingen en intervisie.  

 

 

Programma:


Kennisavond tolken van medische opdrachten

Tijdens de kennisavond ‘Tolken van medische opdrachten’ gaan we het hebben over welke medische vakgebieden er zijn, wat ze betekenen met het daarbij behorende lexicon. Het verschil tussen trajecten in de GZ en de GGZ. En wat handige tips and tricks die het tolken van een medische opdracht iets kunnen vergemakkelijken. 

 

Doelen:

- De tolk vergroot zijn kennis over medische vakgebieden en kent de daarbij behorende lexicon;

- De tolk kan het verschil duiden tussen trajecten in de GZ en de GGZ en begrijpt welke invloed dit op een traject heeft;

- De tolk vergroot zijn kennis over de do’s and don’ts tijdens tolkmomenten in medische settingen. 

NB: deze kennisavond is ook te volgen via teams. Neem contact op als je dat wilt. 

5 januari

RTGS-nr: 33057

PE-punten: 0,25 voor T.T.V.

voor: Schrijf/combi/NGT

Tijd: 19:00 tot 21:30

Locatie: Woerden

Kosten: 60,- euro inclusief BTW en versnaperingen.M.a.G. tolken van medische opdrachten

Hoe is het voor een doof persoon om in een medisch traject te zitten en wat is zijn of haar ervaring met de tolk die de afspraken voor hem of haar vertaalde? Wat was fijn, wat ging minder? Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben wij voor de Meet and Greet ‘tolken van medische opdrachten’ drie dove personen uitgenodigd die willen komen vertellen over hun ervaringen met een medisch traject. 

 

Doelen:

- De tolk ervaart hoe het is om in contact te staan met een persoon die een traject bewandeld in de GZ en GGZ;

- De tolk kan zich verplaatsen in zijn cliënt die op dat moment ziek is en wat hij op dat moment nodig heeft van zijn tolk;

- De tolk heeft zijn vragen kunnen stellen aan de gastsprekers.

 

LET OP: adres is Utrechtsestraatweg 50, Woerden. De ingang van de kapel is ook aan de Utrechtsestraatweg! 

8 januari

RTGS-nr: 33058

PE-punten: 0,4 voor doelgroepen.

Voor: Schrijf/combi/NGT

Tijd: 13:00 tot 17:00

Locatie: De Kapel 

Kosten: 85,- euro inclusief BTW en versnaperingen.Training tolken van medische opdrachten

De training ‘tolken voor medische opdrachten’ is een tweedaagse cursus vol kennis, vaardigheden en ruimte om te oefenen. Omdat het te veel is om in één dag te proppen, nemen we twee dagen de tijd om in te gaan op de verschillende facetten van het werk in medische settingen die wij van de hub, na onderzoek, belangrijk achten en jou zullen helpen tijdens tolkopdrachten. Met als afsluiter proeftolken tijdens (o.a.) een gynaecologisch onderzoek. Niet jij, je cliënt hé. 

 

Leerdoelen:

- De tolk heeft kennis over loop, duur en ernst van verschillende veel voorkomende trajecten waarbij je als tolk kan worden ingezet;

- De tolk heeft kennis over ziekteleer en de daarbij behorende lexicon;

- De kennis begrijpt de omgangsvormen in het ziekenhuis en kent de bed-etiquette;

- De tolk bezit de kwaliteiten van een health care interpreter en begrijpt welke verantwoordelijkheden gekoppeld zijn aan het tolken in medische settingen; 

- De tolk beheerst de correcte houding;

- De tolk kan functioneel leiderschap toepassen ten behoeve van de communicatie; 

- De tolk heeft kunnen oefenen met situaties die voorkomen tijdens het tolken in medische settingen. 

11&12 januari of 22&23 januari

RTGS-nr: 33059

PE-punten: 0,7 voor T.T.V., 0,5 voor Attitude en 0,2 voor doelgroepen.

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 450,- euro inclusief BTW, eten en drinken. Vervolgtraining tolken van medische opdrachten

Tijdens de vervolgtraining tolken van medische opdrachten gaan we dieper in op de materie die voorbij is gekomen in voorgaande trainingen en geven wij meer ruimte voor casuïstiek, discussie, ethiek en de mogelijke daaruit vloeiende verbeteringen. 

 

 

Je kan deze training alleen volgen als je de voorgaande training (training tolken van medische opdrachten) hebt gevolgd of als je middels schrift of een filmpje aan kan tonen dat je de leerdoelen beheerst van de voorgaande trainingen. Zodat wij direct tot verdieping kunnen komen. 

 

Leerdoelen:

- De tolk heeft kennis over zijn invloed op tolksituaties in medische settingen;

- De tolk heeft met zijn Peers kunnen discussiëren en heeft zodoende ervaringen van anderen vergaard;

- De tolk heeft meer kennis over ethiek op het gebied van medische settingen en heeft kunnen reflecteren over zijn kennis en kunde als tolk wat hem versterkt tijdens het tolken van medische opdrachten. 

24 januari

RTGS-nr: 33060

PE-punten: 0,3 voor T.T.V. en 0,4 voor Attitude.

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 245- euro inclusief BTW, eten en drinken. Intervisie met als onderwerp Tolken van medische opdrachten

Intervisie is in een mooie en veilige manier om vanuit andere posities tegen strubbelingen aan te kijken, waarna we van collega-tolken kunnen leren en weer verder kunnen. Als intervisor ben ik direct en procesmatig ingesteld, wat inhoudt dat ik kijk naar oplossingen en werk naar vooruitgang. Inbreng en thema deze maand zoals omschreven: Tolken van medische opdrachten!

 

Leerdoelen van intervisie:

-Samenwerken aan vraagstukken uit de dagelijkse praktijk;

-Werken aan problemen die deelnemers persoonlijk aangaan.

-Toetsen van individuele percepties van het probleem, om van daaruit het probleem te verhelderen, hanteerbaar te maken en mogelijkheden voor actie te onderzoeken;

-Oplossen van problemen met behulp van verschillende deskundigheden en ervaringen;

-Verwerven van inzicht in het eigen handelen en het genereren van nieuwe alternatieven.

27 januari van 10:00 tot 12:00

 

PE-punten: 0,2 voor Attitude

Voor: Schrijf/combi/NGT

Locatie: Woerden

Kosten: 50,- euro inclusief BTW en versnaperingen