Februari

In februari zal de Trainingshub meerdere aspecten behandelen die betrekking hebben op het tolken voor de doelgroep hoog functionerende doven omdat wij merken dat tolken op dit gebied vast dreigen te lopen.

Hoog functionerend als in degene die als wetenschapper werkt en toch wel wat meer van de tolk verlangt tijdens een overleg met een collega-wetenschapper. Of een gedragsdeskundige die zijn visie wil presenteren en verwacht dat de tolk zijn niveau middels stemtolken kan representeren.

 

Na een balletje te hebben opgegooid in de dovengemeenschap en na uitgebreid theoretisch naslagwerk op het gebied van de hoog functionerende doven hebben wij verschillende aandachtspunten kunnen ontdekken die wij middels een kennisavond, Intervisie, Meet and Greet en twee trainingen willen behandelen. Los van elkaar te volgen maar met logische opbouw, uitkomend bij een totaalpakket.

 

 

Programma:


Kennisavond Hoog functionerende doven

Tijdens de kennisavond over hoog-functionerende doven gaan wij het hebben over wat het betekend om te tolken voor deze doelgroep.

 

Doelen:

-De tolk heeft meer kennis over de doelgroep hoog functionerende doven;

-De tolk begrijpt wat er van hem verwacht wordt tijdens het tolken voor een hoog functionerende doven;

-De tolk kan de inschatting maken of hij de verwachtingspatronen van zijn cliënt waar kan maken en kan hierover communiceren met de hoog functionerende dove.

2 februari

RTGS-nr: 28971

PE-punten: 0,25 voor T.T.V.

voor: Schrijf/combi/NGT

Tijd: 19:00 tot 21:30

Locatie: Woerden

Kosten: 60,- euro inclusief BTW en versnaperingen.M.a.G. Hoog functionerende doven

Tijdens de Meet and Greet met hoog functionerende doven zullen wij kennis maken met twee hoog functionerende dove gastsprekers en hen het hemd van het lijf vragen.

 

Doelen:

-De tolk maakt kennis met de doelgroep;

-De tolk heeft de ruimte gehad om te ervaren hoe het is om te tolken voor een hoog functionerende dove;

-De tolk heeft zijn vragen kunnen stellen aan de gastspreker.

 

 

DEZE MEET AND GREET IS IN DE WEDDESTEIJNKAPEL (utrechtsestraatweg 50, Woerden) 

5 februari

RTGS-nr: 28972

PE-punten: 0,35 voor doelgroepen, 0,05 voor T.T.V.

Voor: Schrijf/combi/NGT

Tijd: 13:00 tot 17:00

Locatie: Woerden

Kosten: 85,- euro inclusief BTW en versnaperingen.Training Hoog functionerende doven

Tijdens de kennisavond en Meet and Greet heb je veel informatie gekregen en ervaringen opgedaan op het gebied van tolken voor hoog functionerende doven. Nu is het de tijd om aan de vaardigheden te werken! En wel door middel van deze training waar we ons focussen op de skills die nodig zijn, valkuilen en hoe je als tolk sterk in je schoenen kan staan.

De hieronder beschreven leerdoelen gaan wij, aan de hand van uitdagende oefeningen, theorie en recentelijke onderzoeken, behandelen en uitwerken.

 

Leerdoelen:

-De tolk past tijdens het tolken geen tolktruukjes of versimpeling toe;

-De tolk begrijpt het principe ‘tempo versus informatiedichtheid’ en kan dit tijdens het tolken toepassen;

-De tolk weet hoe hij vakjargon eigen kan maken;

-De tolk begrijpt wanneer de cliënt vakjargon verlangt en wanneer niet;

-De tolk kan zakelijke doelen afspreken met zijn cliënten en collega en samenwerken in driehoeks-verband.;

-De tolk is weerbaar, heeft weinig last van onzekerheid en weet zich een professionele houding te geven naar de cliënt;

-De tolk durft hulp te vragen aan tolken die veel ervaring hebben met het tolken voor hoog functionerende doven.

8 of 19 februari

RTGS-nr: 28973

PE-punten: 0,45 voor T.T.V. en 0,20 voor Attitude

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:00

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken. Training Hoog functionerende doven vervolg

Tijdens de training ‘Tolken voor hoog functionerende dove vervolg’ gaan we dieper in op de materie en behandelen we verdergaande aspecten door gezamenlijk de discussie aan te gaan over wat het beste werkt en waarom en aan de hand van theorie de vertaling te maken naar het werkveld.

 

Leerdoelen:

-De al vakjargon-beheersende tolk maakt tijdens het tolken doordacht de keuze tussen vakjargon en kennisuitbreiding;

-De tolk kan tijdens het stemtolken een treffend beeld schetsen van zijn client en zijn tolkregister hierop aanpassen;

-De tolk kan inschatten wanneer er taalkundig versus ‘Ally ship’ getolkt moet worden en wat de gevolgen zijn van zijn inschatting;

-De tolk voelt aan op welke momenten de cliënt zijn zelfstandigheid moet vergroten en wanneer hij juist meer toereiking behoeft;

-De tolk deelt zijn kennis en ervaringen met tolken die moeite hebben met het tolken voor hoog functionerende doven.

23 Februari

RTGS-nr: 28974

PE-punten: 0,45 voor Attitude, 0,20 voor T.T.V.

Voor: NGT tolken

Tijd: 9:00 tot 16:00

Locatie: Woerden

Kosten: 245,- euro inclusief BTW, eten en drinken. Intervisie met als onderwerp Hoog functionerende doven

Intervisie is in een mooie en veilige manier om vanuit andere posities tegen strubbelingen aan te kijken, waarna we van collega-tolken kunnen leren en weer verder kunnen. Als intervisor ben ik direct en procesmatig ingesteld, wat inhoudt dat ik kijk naar oplossingen en werk naar vooruitgang. Inbreng en thema deze maand zoals omschreven: Hoog functionerende doven!

 

Leerdoelen van intervisie:

-Samenwerken aan vraagstukken uit de dagelijkse praktijk;

-Werken aan problemen die deelnemers persoonlijk aangaan.

-Toetsen van individuele percepties van het probleem, om van daaruit het probleem te verhelderen, hanteerbaar te maken en mogelijkheden voor actie te onderzoeken;

-Oplossen van problemen met behulp van verschillende deskundigheden en ervaringen;

-Verwerven van inzicht in het eigen handelen en het genereren van nieuwe alternatieven.

22 februari van 14:00 tot 16:00

 

PE-punten: 0,20 voor Attitude

Voor: Schrijf/combi/NGT

Locatie: Woerden

Kosten: 50,- euro inclusief BTW en versnaperingen