Training Hoog functionerende doven

 

Tijdens de kennisavond en Meet and Greet heb je veel informatie gekregen en ervaringen opgedaan op het gebied van tolken voor hoog functionerende doven. Nu is het de tijd om aan de vaardigheden te werken! En wel door middel van deze training waar we ons focussen op de skills die nodig zijn, valkuilen en hoe je als tolk sterk in je schoenen kan staan.

De hieronder beschreven leerdoelen gaan wij, aan de hand van uitdagende oefeningen, theorie en recentelijke onderzoeken, behandelen en uitwerken.

 

Zo gaan we onder andere kijken naar het onderzoek van Jemina Napier van de Roz Barker Macquarie University (Accessing University Education: Perceptions, Preferences, and Expectations for Interpreting by Deaf Students) wat duidelijk weergeeft dat dove studenten op de universiteit ‘switching tussen tolkstijlen’ en niet versimpeling willen. Welke vaardigheden zijn daarvoor nodig? En hoe manage je zulke verwachtingen om de samenwerking kan bevorderen?

Ook een hele interessante: het onderzoek ‘Deaf leaders strategies for working with signed language interpreters: an examination across seven countries’ van Tobias Haug, Beppie van den Bogaerde, Lorraine Leeson en anderen.

Wat laat zien dat de ‘dove leiders’ nog steeds dezelfde wensen hebben voor de tolken die ze inzetten als de doorsnee cliënt. Van deze verwachtingen moeten de tolken op de hoogte zijn en zich tegen kunnen verweren, waarom bezitten ze die eisen niet maar zijn ze nog steeds goede tolken?

En uiteraard hebben wij naast nog vele andere gevonden onderzoeken over het onderwerp hoog functionerende doven, zo ons eigen onderzoek gedaan in ons netwerk, kennis van doven en ervaren tolken die wij gebruiken om onze vaardigheden tijdens deze training te verscherpen.

 

Leerdoelen:

-De tolk past tijdens het tolken geen tolktruukjes of versimpeling toe;

-De tolk begrijpt het principe ‘tempo versus informatiedichtheid’ en kan dit tijdens het tolken toepassen;

-De tolk weet hoe hij vakjargon eigen kan maken;

-De tolk begrijpt wanneer de cliënt vakjargon verlangt en wanneer niet;

-De tolk kan zakelijke doelen afspreken met zijn cliënten en collega en samenwerken in driehoeks-verband.;

-De tolk is weerbaar, heeft weinig last van onzekerheid en weet zich een professionele houding te geven naar de cliënt;

-De tolk durft hulp te vragen aan tolken die veel ervaring hebben met het tolken voor hoog functionerende doven.

 

8 februari of 19 februari

RTGS-nr: 28973

PE-punten: 0,45 voor T.T.V., 0,20 voor Attitude

Voor: tolken NGT

Tijd: 9:00 tot 16:00

Locatie: Woerden

Kosten: 245 inclusief lunch en BTW