Juni: Politiek

Hoe vertaal je dan eigenlijk een politiek debat of een verkiezingscampagne? Nu steeds meer dove mensen zich in de plaatselijke politiek roeren zijn er tolken nodig met kennis van zaken. 

De politiek is een onderwerp waar menig tolk weinig ervaring mee heeft. Daarom vonden wij van de Trainingshub dat het de hoogste tijd is om in juni 2022 aandacht te besteden aan de politiek. Door middel van een kennisavond, Meet and Greet en training willen we jullie tolken ondersteunen de juiste vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het tolken van politieke opdrachten. 

Hoe zat het ook alweer met die partijen, wat is de afdeling verslaglegging, hoe verlopen de procedures, hoe pas ik mijn informatiedichtheid aan… het komt allemaal aan bod en meer.

 

Programma:


Kennisavond Politiek

Tijdens de kennisavond politiek gaan we ons richten op onze constitutionele monarchie en zijn bijbehorende rechtsstaat en democratie. 

Om inhoudelijk goed te kunnen tolken is een juist opgebouwd referentiekader nodig. Voorkennis en begrip over waar we het hebben wanneer er termen vallen als bestuursvormen, directe democratie en constitutie, om vervolgens met deze kennis de juiste contextuele begrippen uit te beelden; van ingewikkeld NL naar begrijpelijk NGT. 

Laat je niet ontmoedigen door het thema, samen tackelen we de leerstof en aan het einde van de avond vallen alle puzzelstukjes op de juiste plek. 

 

alleen online te volgen!

13 juni

RTGS-nr: 33107

PE-punten: 0,25 voor T.T.V.

voor: NGT

Tijd: 19:00 tot 21:30

Locatie: Woerden

Kosten: 62,50  euro inclusief BTW en versnaperingen.M.a.G. Politiek

Wat komt er kijken bij de politiek. Momenteel zijn er geen dove raadsleden maar die waren er wel... leden van het kabinet zelfs. 

 

We zoeken ze op deze meet and greet en vragen hen het hempt van het lijf in NGT. 
Na het tolken in de tweede kamer te hebben georganiseerd weten de tolken van deze groep ook wat er van hen werd verwacht kwa houding. Hoe hebben ze dat geleerd en door wie??? Kom, dan kan je haar ook ontmoeten. 

 

Wees welkom 

 

18 juni

RTGS-nr: 33109

PE-punten: 0,40 voor Attitude

Voor: NGT

Tijd: 13:00 tot 17:00

Locatie: Woerden

Kosten: 87,50,- euro inclusief BTW en versnaperingen.Training Politiek

Tijdens deze ‘Training Politiek’ nemen we twee dagen de tijd om de vaardigheden te behandelen en strategieën aan te leren die ons helpen met bijvoorbeeld de informatiedichtheid aan te kunnen, samenwerking te bevorderen en de stressbestendigheid te verhogen. We besteden aandacht aan het lexicon en gaan oefenen met verkiezings-materiaal en andere belangrijke politieke momenten.

 

25 én 26 juni

RTGS-nr: 33110

PE-punten: 0,80 voor T.T.V., 0,40 voor Attitude en 0,20 voor Doelgroepen

voor: NGT tolken (oude systeem) 

Tijd van beide dagen: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 455,- euro inclusief BTW, eten en drinken.