Maart

Van allergologie en angiologie naar urologie of zelfs verstibulologie; voor elke letter van het alfabet is wel een medisch vakgebied te bedenken. De kans dat je als mens met een medisch vakgebied te maken krijgt is groot. Niemand gaat van 0 tot 80 zonder een mankementje hier en daar. En zodra je, door ziekte of wens, in een medisch traject komt te zitten, dan kan dit heel ingrijpend zijn. Wat heilzaam kan werken is duidelijke informatie krijgen, weten waar je aan toe bent, een steun netwerk en… een goede tolk. Maar wat maakt die tolk een goede tolk voor het vertalen tijdens afspraken in een medisch traject? 

 

In maart gaan we het hebben over het tolken van ‘medische’ opdrachten. Hans die naar de fysio moet, Klaas die last heeft van zijn reuma maar ook Els die is aangemeld op de afdeling oncologie. Welke medische vakgebieden zijn er, wat houden ze in, lexicon, bed-etiquette, vergrote kwetsbaarheid van de dove en je attitude als tolk. We gaan het er allemaal over hebben en meer, verspreid over een Kennisavond, Meet and Greet en een tweedaagse training. 

 

 

Programma:


Kennisavond tolken van medische opdrachten

Tijdens de kennisavond ‘Tolken van medische opdrachten’ gaan we het hebben over welke medische vakgebieden er zijn, wat ze betekenen met het daarbij behorende lexicon. Het verschil tussen trajecten in de GZ en de GGZ. En wat handige tips and tricks die het tolken van een medische opdracht iets kunnen vergemakkelijken. 

 

Doelen:

- De tolk vergroot zijn kennis over medische vakgebieden en kent de daarbij behorende lexicon;

- De tolk kan het verschil duiden tussen trajecten in de GZ en de GGZ en begrijpt welke invloed dit op een traject heeft;

- De tolk vergroot zijn kennis over de do’s and don’ts tijdens tolkmomenten in medische settingen. 

NB: deze kennisavond is ook te volgen via teams. Neem contact op als je dat wilt. 

3 maart

RTGS-nr: 33057

PE-punten: 0,25 voor T.T.V.

voor: Schrijf/combi/NGT

Tijd: 19:00 tot 21:30

Locatie: Woerden

Kosten: 60,- euro inclusief BTW en versnaperingen.M.a.G. tolken van medische opdrachten

Hoe is het voor een doof persoon om in een medisch traject te zitten en wat is zijn of haar ervaring met de tolk die de afspraken voor hem of haar vertaalde? Wat was fijn, wat ging minder? Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben wij voor de Meet and Greet ‘tolken van medische opdrachten’ drie dove personen uitgenodigd die willen komen vertellen over hun ervaringen met een medisch traject. 

 

Doelen:

- De tolk ervaart hoe het is om in contact te staan met een persoon die een traject bewandeld in de GZ en GGZ;

- De tolk kan zich verplaatsen in zijn cliënt die op dat moment ziek is en wat hij op dat moment nodig heeft van zijn tolk;

- De tolk heeft zijn vragen kunnen stellen aan de gastsprekers.

12 maart

RTGS-nr: 33058

PE-punten: 0,4 voor doelgroepen.

Voor: Schrijf/combi/NGT

Tijd: 13:00 tot 17:00

Locatie: Woerden 

Kosten: 85,- euro inclusief BTW en versnaperingen.Training tolken van medische opdrachten

De training ‘tolken voor medische opdrachten’ is een tweedaagse cursus vol kennis, vaardigheden en ruimte om te oefenen. Omdat het te veel is om in één dag te proppen, nemen we twee dagen de tijd om in te gaan op de verschillende facetten van het werk in medische settingen die wij van de hub, na onderzoek, belangrijk achten en jou zullen helpen tijdens tolkopdrachten. Met als afsluiter proeftolken tijdens (o.a.) een gynaecologisch onderzoek. Niet jij, je cliënt hé. 

 

Leerdoelen:

- De tolk heeft kennis over loop, duur en ernst van verschillende veel voorkomende trajecten waarbij je als tolk kan worden ingezet;

- De tolk heeft kennis over ziekteleer en de daarbij behorende lexicon;

- De kennis begrijpt de omgangsvormen in het ziekenhuis en kent de bed-etiquette;

- De tolk bezit de kwaliteiten van een health care interpreter en begrijpt welke verantwoordelijkheden gekoppeld zijn aan het tolken in medische settingen; 

- De tolk beheerst de correcte houding;

- De tolk kan functioneel leiderschap toepassen ten behoeve van de communicatie; 

- De tolk heeft kunnen oefenen met situaties die voorkomen tijdens het tolken in medische settingen. 

14& 15 maart  of 26&27 maart

RTGS-nr: 33059

PE-punten: 0,7 voor T.T.V., 0,5 voor Attitude en 0,2 voor doelgroepen.

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 450,- euro inclusief BTW, eten en drinken.