Training tolken van medische opdrachten

 

De training ‘tolken voor medische opdrachten’ is een tweedaagse cursus vol kennis, vaardigheden en ruimte om te oefenen. Omdat het te veel is om in één dag te proppen, nemen we twee dagen de tijd om in te gaan op de verschillende facetten van het werk in medische settingen die wij van de hub, na onderzoek, belangrijk achten en jou zullen helpen tijdens tolkopdrachten. Met als afsluiter proeftolken tijdens (o.a.) een gynaecologisch onderzoek. Niet jij, je cliënt hé. 

 

Op dag één beginnen we met de loop, duur en ernst van verschillende veel voorkomende trajecten waarbij je als tolk kan worden ingezet. Welke lexicon kan je verwachten, welke ziekteleer (op academisch niveau) is belangrijk op te weten en wat zijn de omgangsvormen in het ziekenhuis met bijbehorende bed-etiquette. 

Na de lunch gaan we verder met welke kwaliteiten een ‘health care interpreter moet bezitten, welke verantwoordelijkheden je hebt (ook tijdens miscommunicatie) en je houding als tolk tijdens een traject. Nabijheid versus afstand en de gevolgen van bemoeienis. Waarna we gaan kijken naar een zeer interessant onderzoek geschreven door Ellen Van Praet en Amélie Truwant genaamd “Training " doctor-minded " interpreters and " interpreter-minded " doctors The benefits of collaborative practice in interpreter training” waarbij de onderzoekers een groep eindstudenten van geneeskunde en ASL studies hebben gekoppeld en de opdracht hebben meegegeven om een half jaar lang met elkaar mee te lopen. Op welke vlakken hebben ze van elkaar geleerd, welke best practices zijn interessant om mee te nemen maar ook op welke punten bleef het te kort schieten. 

 

Op dag twee gaan we het hebben over functioneel leiderschap en je doel tot het optimaliseren van de communicatie. Hoe ga je om met de druk die je ervaart, je eigen emoties en wat helpt jou als tolk. Optimaal voorbereiden, plaatsbepalingen (ontwaakzaal, MRI, enz.) en je niet laten wegsturen tijdens opdrachten onder het mom van corona of andere onzinnige situaties die dagelijks plaatsvinden. Waarna we eindigen met twee rollenspelen waarin alles kan, alles mag en we vooral leren van elkaar. 

 

Leerdoelen: 

- De tolk heeft kennis over loop, duur en ernst van verschillende veel voorkomende trajecten waarbij je als tolk kan worden ingezet;

- De tolk heeft kennis over ziekteleer en de daarbij behorende lexicon;

- De kennis begrijpt de omgangsvormen in het ziekenhuis en kent de bed-etiquette;

- De tolk bezit de kwaliteiten van een health care interpreter en begrijpt welke verantwoordelijkheden gekoppeld zijn aan het tolken in medische settingen; 

- De tolk beheerst de correcte houding;

- De tolk kan functioneel leiderschap toepassen ten behoeve van de communicatie; 

- De tolk heeft kunnen oefenen met situaties die voorkomen tijdens het tolken in medische settingen.  

 

11&12 januari of 22&23 januari

RTGS-nr: 33059

PE-punten: 0,7 voor T.T.V., 0,5 voor Attitude en 0,2 voor doelgroepen.

voor: NGT tolken 

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 450,- euro inclusief BTW, eten en drinken.