Meet and Greet Doof en verslaafd

 

Tijdens de Meet en Greet doof en verslaafd ontmoeten we/gaan we in gesprek met een (dove) ex-verslaafde en iemand die dove en slechthorende mensen met verslavingen behandeld. Een de ene kant, de ex-verslaafdenkant, zijn levensverhaal, hoe het zo ver is gekomen en waarom hij uiteindelijk besloot ervan af te willen.

En aan de andere kant, de behandelingskant, waaraan zijn patiënten vaak verslaafd zijn, waarom dit beroep is gekozen en wat wel of niet werkt bij verslaafde tolkgebruikers. En van beide partijen; wat verwachtte zij van de tolk? Wat hielp? Of wat werkte de situatie en gebruik juist in de hand? Wanneer zij hun verhalen hebben kunnen doen, is er voor ons alle mogelijkheid om onze vragen te kunnen stellen en in gesprek te gaan met onze gasten van vandaag.

 

 

Leerdoelen:

- De tolk vergroot zijn kennis op het gebied van verslavingen en behandelingen voor verslavingen.

- De tolk vergroot zijn empathische- en inlevende gevoelens voor iemand met een verslaving.

- De tolk vergroot zijn empathische- en inlevende gevoelens voor de behandelaar in de verslavingszorg

- De tolk kan zijn ervaringen kwijt en leert van zijn collega’s door het delen van deze ervaringen.

- De tolk krijgt alle ruimte om zijn vragen te stellen aan tolkgebruiker of behandelaar op het gebied van verslavingen en verslavende middelen.

 

Planning:

12:30 – 13:00: binnenkomst en inschrijving met koffie en thee.

13:00 – 13:15: Korte inleiding wat is verslaving en wat zijn verslavende middelen. En introductie van onze gasten.

13:15 – 14:15: verhaal gast 1

14:15 – 14:45: Bespreking verhaal gast 1; hebben jullie als tolken dit ooit meegemaakt/meegekregen. En wat deed jij hiermee? Wat is in deze situatie helpend?

14:45 – 15:45: verhaal gast 2

15:45 – 15:15: nabespreking verhaal gast 2; hebben jullie als tolken dit ooit meegemaakt/meegekregen. En wat deed jij hiermee? Wat is in deze situatie helpend?

15:15 – 16:00: alle ruimte om vragen te stellen aan de gastsprekers en ervaringen te delen onderling (casuïstiek). Wat zou jij doen?

16:00 – 16:30: afsluiting en afscheid onder het mom van een hapje en drankje.  

 

 

8 oktober

RTGS-nr: 33719

Totaal aantal contacturen: 4,00

Voor: NGT

Tijd: 13:00 tot 17:00

Locatie: Rotterdam!

Kosten: 87,50 inclusief BTW en versnaperingen