Training Doof en verslaafd

 

Tijdens de training Doof en verslaafd gaan we aan de slag met de vaardigheden die nodig zijn bij het tolken van opdrachten voor iemand die onder de invloed van middelen is en/of mogelijk verslaafd is. Want, hoe doe je dat nou, tolken voor iemand die duidelijk dronken is. Of je moet tolken in situaties die zijn ontstaan door misbruik van middelen. Denk hierbij aan een OTS of een opname. En dan heb je ook nog situaties waarbij je iets vermoed maar je kan je vinger er niet opleggen. Voor al dit soort momenten is deze training er. Om het eens goed over verslavingen, middelen en omstandigheden te hebben en hiervoor te oefenen.

 

Wat gaan we precies doen deze dag:

Allereerst gaan we dieper in op de kennis over een verslaving en middelen. Ouder versus kind verslavingsdynamiek, (over)gevoeligheid van het dove brein en wat de invloed is van de omgeving en naar de omgeving.

Vervolgens gaan we kijken naar jullie ervaringen hierbij. Wat hebben jullie zoal meegemaakt op dit gebied en wat kunnen we hiervan leren? Wat zou jij adviseren of doen in deze situatie en als je zelf nog niet getolkt hebt in een situatie als dat, dan weten wij wel wat casuïstiek? Welke rol/verantwoordelijkheden heb jij? En waar trek jij als tolk de grens?

Waarna we gaan oefenen met verschillende situaties waarin je verzeild kan raken als tolk. Welke rol of verantwoordelijkheden heb jij? Wat kan je in bepaalde situaties het beste doen? En waar trek jij als tolk de grens?

 

 

Leerdoelen:

- De tolk bezit veel kennis op het gebied van verslavingen en verslavende middelen

- De tolk heeft weet van de ingewikkelde dynamiek die verslavingen met zich mee brengen.

- De tolk vergroot zijn empathie en inlevingsvermogen voor middelengebruiker en omstanders

- De tolk bezit (tolk-)vaardigheden die nodig zijn tijdens tolksituaties waar (het vermoeden van) middelenmisbruik voortkomt.

- De tolk oefent met tolksituaties en leert zijn eigen zwakke en sterke kanten kennen tijdens het tolken.

- De tolk begrijpt zijn verantwoordelijkheden als tolk en als extra paar ogen in situaties. Daarbij leert de tolk grenzen te formuleren en stellen op het gebied van tolken in situaties met middelenmisbruik.

 

Planning:

8:30 – 9:00: binnenkomst en inschrijven met koffie en thee.

9:00 – 9:15: voorstelrondje en inventarisering ervaringen tolken met verslavingen en verslavende middelen.

9:15 – 10:30: theorie verslaving en middelen. Ouder versus kind verslavingsdynamiek, (over)gevoeligheid van het dove brein en wat de invloed is van de omgeving en naar de omgeving. 10:30 – 11:00: Oefening signaleren.

11:00 – 12:00: Behandeling casuïstiek

12:00 – 12:30: Oefening rol/verantwoordelijkheid/grens

12:30 – 13:00: Lunch met heerlijke broodjes van Midas

13:00 – 15:00: Rollenspelen situaties omtrent verslavingen

15:00 – 15:30: Nabespreking rollenspelen; hoe voelde dit, wat leer je hiervan. Weet iedereen nu hoe hij in het echt moet/kan handelen?

15:30 – 16:30: Verhalen, theorie en casuïstiek uit Castellum, de startbaan en B Rijder. Waarom werkt dit wel/niet voor tolkgebruikers.

16:30 – 17:00 afsluiting en afscheid onder het mom van een hapje en een drankje. 

 

 

We geven deze training twee keer, op een maandag en op een zaterdag. Het is dus geen tweedaagse training, aan jou om te kijken welke dag het beste past in je schema. 

 

10 en/of 15 oktober

RTGS-nr: 33720

Totaal aantal contacturen

Voor: NGT

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 247,50 inclusief lunch en BTW