Juli; Training en Intervisie voor Combitolken

 

Ja, u leest het goed! Een training en intervisie toegankelijk voor Combitolken en verder niemand. Het aanbod voor NGT tolken in het nascholingswereldje is best ruim. Voor schrijftolken is al minder beschikbaar. Maar trainingen voor specifiek Combitolken is het ronduit slecht gesteld. Terwijl er juist veel vraag is naar training en onderwijs voor deze specifieke doelgroep.

N.a.v. meerdere brainstormsessies met enkele combinatietolken zijn we gekomen op deze training en meerdere intervisies die het niveau van combinatietolk verhoogt en zijn vaardigheden vergroot.

Ons aanbod voor Combitolken:


Taal-overstijgende tolktechnieken voor Combitolken

Taal-overstijgende tolktechnieken voor Combitolken is een tweedaagse cursus die speciaal is opgezet met en voor Combitolken met als doel om het algehele taal- en tolkniveau van de tolk te vergroten.

 

Combitolken krijgen, door middel van hun opleiding en trainingen, specifieke taalvaardigheden en tolktechnieken voor Nederlandse gebarentaal. Ook krijgen zij deze taal- en tolkvaardigheden voor het onderdeel schrijftolken. Per taal gesitueerd en aangeleerd dus. Maar, onderzoek wijst uit dat er ook zoiets bestaat als taal-overstijgende tolktechnieken die jouw niveau op het gebied van alle taal en tolkvaardigheden op een hoger niveau tilt.

 

Dit omdat het niet taal-specifiek kijkt naar bijvoorbeeld je output maar op metaniveau werkt aan je processen zoals verwerkingstijd, productiecapaciteit, decodering/encodering en ga nog maar even zo door. Het geeft je de handvaten om het tolkproces als totaal te gaan zien. 

15 en 22 februari 2022

RTGS-nr: 33315

PE-punten: 1,2 voor T.T.V. en 0,2 voor Attitude

Tijd: 09:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 450,- euro inclusief BTW en versnaperingen.Intervisie voor Combitolken

Speciaal voor Combitolken is er een reeks intervisie opgezet om alleen met de specifieke groep aan de slag te gaan. 

 

Intervisie is in een mooie en veilige manier om vanuit andere posities tegen strubbelingen aan te kijken, waarna we van collega-tolken kunnen leren en weer verder kunnen.

Als intervisor ben ik direct en procesmatig ingesteld, wat inhoudt dat ik kijk naar oplossingen en werk naar vooruitgang.

 

Leerdoelen van intervisie:

-Samenwerken aan vraagstukken uit de dagelijkse praktijk;

-Werken aan problemen die deelnemers persoonlijk aangaan.

-Toetsen van individuele percepties van het probleem, om van daaruit het probleem te verhelderen, hanteerbaar te maken en mogelijkheden voor actie te onderzoeken;

-Oplossen van problemen met behulp van verschillende deskundigheden en ervaringen;

-Verwerven van inzicht in het eigen handelen en het genereren van nieuwe alternatieven.

9 oktober en 2 december 2021, 15 januari 2022

PE-punten: 0,2 voor Attitude per sessie

Tijd: 10:00 tot 12:00

Locatie: Woerden

Kosten: 50,- euro inclusief BTW en versnaperingen.