Taal-overstijgende tolktechnieken voor Combitolken

Taal-overstijgende tolktechnieken voor Combitolken is een tweedaagse cursus die speciaal is opgezet met en voor Combitolken met als doel om het algehele taal- en tolkniveau van de tolk te vergroten.

Combitolken krijgen, door middel van hun opleiding en trainingen, specifieke taalvaardigheden en tolktechnieken voor Nederlandse gebarentaal. Ook krijgen zij deze taal- en tolkvaardigheden voor het onderdeel schrijftolken. Per taal gesitueerd en aangeleerd dus. 

Maar, onderzoek wijst uit dat er ook zoiets bestaat als taal-overstijgende tolktechnieken die jouw niveau op het gebied van alle taal en tolkvaardigheden op een hoger niveau tilt. Dit omdat het niet taal-specifiek kijkt naar bijvoorbeeld je output maar op metaniveau werkt aan je processen zoals verwerkingstijd, productiecapaciteit, decodering/encodering en ga nog maar even zo door. Het geeft je de handvaten om het tolkproces als totaal te gaan zien. 

 

Door haar rol als docent voor de SIGV weet Suzanne Heuft eerstehands dat taal-overstijgende tolktechnieken een ware toevoeging is voor tijdens het tolken. Zij geeft deze training(en) al jaren aan Justitietolken. Nu is het de beurt aan de Combitolken om in de watten gelegd te worden en dat er, alleen voor hun, een training op wordt gezet waar zij enorm van kunnen baten. Met extra focus op het onderdeel “Stemtolkend tolken of tolkend stemtolken”. Is dat mogelijk? Wat zegt de theorie? Welke taal-overstijgende tolktechnieken kunnen hiervoor worden ingezet? 

 

Wat gaan we doen?

Twee dagen lang gaan we aan de slag met technieken die vallen onder de noemer taal-overstijgend. Op dag één gaan we allereerst het basisniveau van de tolk toetsen om te zien waar eenieder begint. Vervolgens focussen we ons op dag één en twee op de techniek van het tolkproces taal-specifiek ontleden: van decoderen van de uiting naar verwerken naar encoderen van de uiting. Waarna wij, als een paraplubegrip, hier de taal-overstijgende technieken aan kunnen koppelen. 

 

Bij decodering van de uiting te denken aan: 

- concentreren en luisteren

- het kortetermijngeheugen activeren

- analyseren van betekenissen

- En vorm loslaten

Bij verwerken te denken aan:

- Betekenis visualiseren

- Visualisatie vasthouden

- Equivalenten zoeken voor visualisatie

En bij encoderen van de uiting te denken aan:

- produceren

- Vormgeven

- En uiten, van brontekst naar tekst met zelfde inhoud

 

Waarna we aan het einde van dag twee alle aangeboden vaardigheden verenigen en toetsen met een assessment waarvan we de uitkomst vergelijken met het eerder getoetste basisniveau. Wat ons terugbrengt bij het doel van deze training: het algehele taal- en tolkniveau van de trainee naar een hoger niveau tillen. 

15 en 22 februari 2022

RTGS-nr: 33315

PE-punten: 1,2 voor T.T.V. en 0,2 voor Attitude.

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Woerden

Kosten: 450,- euro inclusief BTW, eten en drinken.