Nostalgisch gebaren

Tegenwoordig wordt je, als Nederlandse gebarentolk, in één gebarentaal onderwezen. Dit is vanuit het onderwijs gezien erg handig, duidelijk en lekker overzichtelijk.

Maar vroegahh waren er vijf regio’s met ieder hun eigen gebaren en was het vooral een kwestie van ‘zoals de ouden zongen, piepten de jongen’. 

 

Vanaf 1982 werd bij de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind binnen het project “Verbetering van de Kommunikatieve Vaardigheden bij dove kinderen en dove volwassenen” onderzoek verricht naar de Nederlandse gebarentaal en werd de gebarenschat in kaart gebracht. Met als prachtig eindproduct: Handen uit de Mouwen!

En over deze handleiding gaan wij het die avond hebben. Niet vanuit ons een duf avondje oude gebaren oefenen, maar kijken naar een geliefd persoon uit het tijd voor de standaardisatie die ons zijn/haar gebarentaalschat laat zien. Met aansluitend theorie en didactische achtergronden gegeven door Suzanne Heuft. 

RTGS-nr: 23376

Gegeven door: Lisa Hund en Suzanne Heuft.

Doelgroep: ASL, NGT, Schrijftolk

Nascholing-punten: 0,15 voor doelgroepen en 0,1 voor taal en tolkvaardigheden.

Datum 2020: 18 juni

Locatie: de Trainingshub

Tijd: 19:00 - 21:30