The Hub going South, trainingen in Weert

Op verzoek van enkele in het zuiden wonende tolken, komen we eind oktober/begin november naar Weert met twee trainingen en een kennisavond. Met als onderwerp, ook op verzoek: kinderen! De locatie is zo goed als gevonden en onze aanvragen zijn goedgekeurd dus het hoge woord is eruit: The Hub is going South!

 

 

Agenda:

31 oktober: De kennisavond 'De taalverwerving van het dove kind' door mw. Prof. Dr. E.M. van den Bogaerde op de Molenveldstraat 90, De verbinderij, 6001 HL Weert

2 november: De training 'Tolken op de basisschool' op de Kessenichstraat 3, 6004 TP Weert

3 november: De training 'NK rollenspelen aka levende intervisie' ook op de Kessenichstraat. 

 

 

Het aanbod:


De Taalverwerving van het dove kind

Hoe verloopt de taalverwerving van een doof kind? Een simpele vraag met een zeer ingewikkeld antwoord. Tijd voor een kennisoverdracht met broodnodige basiskennis zodat tolken meer inzicht krijgen van de ‘normale’ taalverwerving van een doof kind. Gewapend met deze belangrijke kennis kunnen wij als tolken beter afstemmen op het kind en signaleren of bijsturen als de verwerving ‘afwijkend’ verloopt. En wie kan het ons beter uitleggen dan Prof. Dr. E.M. van den Bogaerde, een vrouw met ongelofelijk veel kennis over de taalverwerving van het dove kind en meerdere onderzoeken heeft gedaan naar NGT(-gebruik). Haar interesse en standpunt naar bimodale tweetaligheid in combinatie de technologische ontwikkelingen op gehoorgebied maakt dat dit een zeer leerzame interessante avond wordt waar wij als tolken onze vragen kunnen stellen. 

RTGS-nr: 25633

Gegeven door: Prof. Dr. E.M. van den Bogaerde.

Doelgroep: ASL, NGT, Schrijftolk

Nascholing-punten: 0,15 voor T.T.V. en 0,10 voor Doelgroepen

Datum 2019: 31 oktober

Kosten: 55,- euro incl. BTW

Tijd: 19:00 tot 21:30

Locatie: Molenveldstraat 90, 6001 HL Weert
Tolken op de basisschool

Tolken op de basisschool (RTGS-nr 25629) is een training die bedoelt is om de tolken op het basisonderwijs te ondersteunen, 'nieuwe' tolken te motiveren en de huidige situatie op basisscholen te stabiliseren.  

De tolken op de basisscholen hebben het enorm druk; er is veel vraag door toekomende integratie en de verantwoordelijkheden rijzen de pan uit. Het plafond van mogelijkheden komt steeds meer inzicht en oplossingen zijn er nauwelijks.

Het is een praktische training (bijvoorbeeld hoe tolk ik een les geschiedenis) gecombineerd met een informatieve reflectieve scholing; wat is mijn positie, wat is mijn belangrijkste taak? Wanneer moet ik iets melden? Waarbij we ook kijken naar Neuro-linguistische aspecten en het samenwerken met collega's. 

Doelgroep: NGT-tolken

Nascholing-punten: 0,45 voor T.T.V. en 0,25 voor Attitude.

Data 2019: 2 november

Kosten: 235,- incl. BTW

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: Kessenrichstraat 3, 6004 TP Weert NK Rollenspelen cq levende intervisie

NK Rollenspelen (RTGS-nr 23367 ) is een trainingsdag waar je, door middel van rollenspel, gaat werken aan gespreksvoerings-vaardigheden. Met als focus deze dag: allerlei lastige zaken rondom tolken voor dove kinderen. Dus neem mee die casuïstiek en laten we oefenen/leren!

Tijdens deze training werken wij aan de belangrijkste onderdelen van succesvolle gespreksvoering; mind-shapen, vermogen tot vloeiend contact hebben, functioneel communiceren en het creëren van een vertrouwd gevoel bij de client en bij jezelf. 

Onder begeleiding van Judith van Damme, onze toprolspeelster, gaan wij deze mindset, ervaringen en het shapen van het brein versneld aan leren door middel van rollenspelen, rollenspel in een groep.

Doelgroep: ASL NGT en schrijftolken

Nascholing-punten: 0,45 voor T.T.V. en 0,3 voor attitude.

Data 2019: 3 november Weert en 8 november 

Kosten: 235,- incl. BTW

Tijd: 9:00 tot 17:00

Locatie: Kessenrichstraat 3, 6004 TP Weert