Meet and Greet met Het Onderwijs

Het tolken in het (basis-, vervolg- en beroeps-) onderwijs is een veelvuldig besproken onderwerp. Het is ook een heel belangrijk onderwerp. Omdat het gaat over dove kinderen die onderwezen worden en zich moeten kunnen ontwikkelen. En bij dit onderwerp zijn er veel partijen betrokken; ouders, de kinderen zelf, leraren en tolken. Allemaal welwillende mensen met hart voor de zaak.

Toch lopen al deze betrokkenen tegen dingen aan en lopen ze vast. Noodoplossingen worden bedacht, iedereen is bezig het wiel opnieuw uit te vinden, dingen gaan onbedoeld fout. Herkenbaar?

De Trainingshub kent in haar netwerk vele gevallen, vele ouders, vele tolken die tegen dingen aanlopen in het onderwijs. Maar ook hoe het goed kan gaan en welke werkende oplossingen er zijn. Succesverhalen, mensen met ervaring en kennis.

Daarom acht de Trainingshub en haar netwerk het belangrijk dat we een Meet and Greet organiseren waar alle betrokken partijen open en eerlijk de problemen EN werkende oplossingen bespreken.

 

Het RTGS heeft bij deze Meet and Greet de volgende punten toegekend: voor doelgroepen (0,20) en voor taal- en tolkvaardigheden (0,20). RTGS-nr: 20260.

 

Wat gaan we doen op deze meet and greet?

Allereerst gaan we alle partijen bij elkaar brengen. Ouders en Fodok, de leraren en jullie tolken. Alle kennis, ervaringen en vragen worden op een hoopje gegooid. Waarna we met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren.

We gaan Kirsten, Marie Laure en Nienke aan het woord laten; Kirsten is moeder van twee dove kinderen in het onderwijs en dus ervaren en bewapend met werkende oplossingen. Marie Laure is haar dochter en heeft zich ontwikkeld tot een bewuste tolkgebruiker en Nienke is doof en studeert aan de universiteit. Ze is onderdeel van een (door doven en tolken opgericht-)systeem waarin de dove student grip krijgt op zijn toekomst.

Tolken krijgen mee wat er van hun nodig is en gaan aan de slag met taal- en tolkvaardigheden (gegeven door Suzanne Heuft).

De ouders leren alles wat ze moeten weten over tolken in het onderwijs. En leraren kunnen ook eens hun ei kwijt en leren wat zij als leerkracht het beste kunnen doen.

Er is ook meer informatie van de Fodok waarna een afsluiting en een gezellige borrel volgt. 

Met als uiteindelijke doel dat alle neusjes dezelfde kant op staan, elk kind optimaal tot zijn recht komt in het onderwijs en zich lekker en prettig kan ontwikkelen.

Omdat we, in samenwerking met Fodok, zoveel mogelijk ouders en docenten van dove kinderen in het onderwijs willen uitnodigen betalen zij 5 Euro voor een dag. Deze 5 euro is voor de lunch en de koffie en thee. 

 

Datum en tijd

14 november 2020, van 10:00 tot 15:30

 

Kosten van de ‘Meet en Greet’ en opgeven.

De kosten voor deze dag zijn voor tolken: 85,- euro inclusief BTW. Na aanwezigheid van de ‘Meet en Greet’ krijg je een factuur via de mail. Je kunt je opgeven  door te mailen naar trainingshubwoerden@icloud.com.

 

Locatie

de Trainingshub Woerden

     Klompenmakersweg 2

     3449 JB  Woerden