Geheugenstrategieën voor de Tolk

Trainingsdag geheugenstrategieën:

Om te kunnen vertalen hebben wij als tolken ons brein aangeleerd om extreem te multitasken. Terwijl we luisteren, filteren, kaderen en samenvatten, vertalen we en terwijl we vertalen luisteren we nog steeds. We gebruiken gemiddeld 60 procent van onze tijd met luisteren en slaan hiervan maar 25 procent op. (Treasure, How to be Heard, 2017).  Moet je nagaan hoe weinig ruimte er overblijft voor het filteren, kaderen, samenvatten en vertalen! Tolken vraagt het uiterste van je ‘werkgeheugen’, ook wel je korte termijngeheugen genoemd, zonder kan je simpelweg niet goed vertalen. Helaas is dit werkgeheugen lastig te trainen anders dan algemene oefeningen. 

Wij tolken hebben behoefte aan TOLK gerichte oefeningen. En die gaan we dan ook doen. 

Laten we dit benadrukken met een anekdote:

In 1956 is er in Moskou bij Sovjet Unie leider Nikita Chroesjtsjov een bekend geval geweest waarbij het werkgeheugen van een tolk tekort schoot. “Wij zullen jullie begraven zien worden,” in die context werd er bedoeld dat Communisme langer zal bestaan dan Kapitalisme. Helaas werd de vertaling: “Wij zullen jullie begraven,”. Dit akkefietje, wat bijna nucleaire oorlog veroorzaakte, deed de wereld doen denken dat er toch professionele vertalers en tolken nodig zijn. (Magalhaes, 2016)

 

Het geheugen van de tolk moet dus optimaal zijn. En gelukkig is ons geheugen goed te trainen! Vandaar ook dat de Trainingshub een dag organiseert om die grijze massa daarboven aan het werk te zetten en hem in optimale conditie te krijgen speciaal met oefeningen voor tolken.

 

Deze dag gaan wij aan de slag met tegelijkertijd luisteren en gebaren. Je zal praktische handvatten meekrijgen en onder andere leren:

-       Optimaal patronen herkennen; In een drukke omgeving herkennen we patronen in klanken en koppelen hieraan woorden waarop wij kunnen reageren; Context gebruiken

-       Je brein zo snel mogelijk verschillen laten zoeken; Als je witte ruis aanzet, zou je letterlijk stoppen met het ruis horen, als je er lang genoeg doorheen blijft praten.

-       Filteren; Cultuur, taal, normen, waarden, geloof, houding, verwachtingen en bedoelingen zijn barrières die een tolk kan meemaken, door een andere opvoeding en cultuur als horenden. Hierin leren filteren om alleen dat door te laten wat keen is om te vertalen is essentieel. “Klankrijkheid is de tijd en de betekenis.” (Treasure, 5 ways to listen better, 2011). 

-       Leren omgaan met de verschillende soorten manier van het opslaan van taal, ook in visuele zin; Hierdoor kan een doventolk overgeprikkeld raken. Hoe gaat een doventolk hiermee om, om toch goed te blijven vertalen? Door het visuele geheugen in te zetten! 

-       Voldoen aan de behoefte van vandaag; vloeiende gesprekken. Waardoor tegelijkertijd vertalen nodig is. Dit is heel actief werken en is veel kennis en oefening bij nodig.

 

Geef je op door een mail te sturen naar trainingshubwoerden@icloud.com en we zien je dan!

 

 

Doelgroep: ASL, NGT, Schrijftolk

Nascholingspunten: 0,70 voor taal en tolkvaardigheden.

Data 2020: 6 en 20 januari

Tijd: van 9:00 tot 16:30

Locatie: 

de Trainingshub Woerden

     Klompenmakersweg 2

     3449 JB  Woerden

Kosten: 235,- inclusief BTW, lekkere lunch, drinken en versnaperingen tijdens de pauze.