VCA

 

De training

Dit is dé training voor dove vaklieden die hun VCA-certificaat willen behalen. De training wordt verspreid over vijf dagdelen gegeven. Het programma en de doelen liggen vast. De training wordt afgesloten met een examen.

Doven die hun VCA-certificering willen halen, lopen in algemene (horende) cursussen vaak vast. Dit komt doordat vrijwel alle informatie tekstueel en niet visueel wordt aangeboden en de snelheid waarmee en de manier waarop de informatie wordt aangeboden, niet aansluit.

De Trainingshub kreeg de vraag voorgelegd: hoe kunnen wij doven ondersteunen bij het behalen van hun VCA-certificaat? De training VCA, de basis is ons antwoord op deze vraag.

 

Werkwijze

Je wordt ingedeeld in een groep met andere doven vaklieden, wat het mogelijk maakt van elkaar te leren. De training wordt gegeven in gebarentaal. Veel informatie wordt visueel aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van filmpjes. Verder maken we vaak de koppeling naar de praktijk. Je krijgt een boek, een proefexamen en prints van onze PowerPoint-presentaties. We leren je hoe je moet leren en een examen moet maken.

Wij nemen je alle zorg uit handen, zodat jij je volledig kunt richten op de training. Wij regelen goede tolken, de lessen, het examen, het eten en drinken en de locatie. De tolk blijft tot na je examen aan jou gekoppeld.

 

Twee weken voor de aanvang van de cursus sturen we jou het boek dat je nodig hebt voor de training. Aan de hand van de zelftoetsen werk je dit boek door. Mocht je er niet uit komen dan kan je langskomen op de oefenavond VCA. De vragen die je hebt kan je dan stellen en we leren je met het boek om te gaan. Deze oefenavond is extra en kosteloos naast de 2 trainingsdagen. De dagen zijn van 9.00 tot 17.00 in Woerden. 

De training bij de Trainingshub Woerden is maximaal met een groep van  5 medestudenten samen Op dag twee is er eerst les en daarna het examen op de hub zelf. Dit examen word verzorgt door IBEX examenbureau. Wij zorgen voor de beëdigde tolk

Lunches worden verzorgt en er is voldoende koffie, thee en koekjes. 

 

Instapniveau

Je bent werkzaam als vakman (schilder, timmerman et cetera).

 

Doelen

De trainee behaalt het VCA–certificaat.

 

Kosten

De kosten voor deze VCA-scholing bedragen 520,- euro ex BTW per persoon, inclusief examen, boek, lessen, tolk, eten en drinken. 

 

 

Data 2020:  

5 oktober:  Scholingsdag VCA

6 oktober:  Scholingsdag VCA met examen

 

Data 2021:

19 april: Scholingsdag VCA

20 april: Scholingsdag VCA met examen