Trainingen


Persoonlijk VIB-traject

Persoonlijk VIB-traject (RTGS-nr 23391) of Beeldcoaching is een krachtige coachingsmethodiek die gebruik maakt van opgenomen lesfragmenten, die tolken helpt bij beantwoording van vragen over hun eigen functioneren.

Persoonlijk, op maat gemaakt en afgestemd op jouw behoeftes als tolk. Want de een zijn blinde vlek is de ander zijn kracht en visa versa. De vraag van de tolk is leidend bij dit traject. Doel van het coachen met beeldopnames is de effectiviteit van de (individuele) professionals te vergroten. Interactie, organisatie en didactiek zijn onder meer de gebieden waar beurtelings en in samenhang de focus op is gericht. 

Doelgroep: 

Nascholing-punten: 0,25 voor T.T.V. en 0,25 voor Attitude 

Data 2020: Gehele jaar in te plannen. 

Kosten: 250,- incl. BTW

Tijd: in afstemming

Locatie: de TrainingshubTolken in het zwart

Tolken in het zwart (RTGS-nu 25592) is een hands-on trainingsdag waar je zal tolken tijdens een begrafenis, slecht nieuws gesprek en een laatste afscheid. Op een manier die zo dicht mogelijk overeenkomt met de praktijk: de opdracht komt binnen, je krijgt summier wat voorbereidende informatie en je moet gaan shinen. Zodat jij als tolk concreet kan oefenen met deze delicate onderwerpen en de harde praktijk ervaren van het tolken van alles omtrent de dood. 

Met ruimte voor welke houding je het beste aan kan nemen t.o.v. de familie en andere aanwezigen en hoe je voor jezelf kan zorgen als tolk. Dit zullen wij bewerkstelligen door de drie situaties realistisch neer te zetten aan de hand van casuïstiek, ervaringsdeskundigen, attributen en rollenspel.

Doelgroep: NGT-tolken

Nascholing-punten: 0,70 voor taal- en tolkvaardigheden.

Data 2020: 10 februari en 18 augustus.

Kosten: 235,- incl. BTW

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: de TrainingshubFeedback of dolksteken?

“Feedback of dolksteken?” (RTGS-nr. 25526) is een trainingsdag waarin we aan de hand van het SCARF-model ‘feedback’ van onze klanten leren duiden en daar zelf leerdoelen uit kunnen destilleren, met een professionele houding en zónder verwondingen.

Suzanne en Agnes Kleijn zal samen met jullie deze dag gaan werken aan achtergrond van feedback te leren herkennen, feedback kunnen ontleden, bewustwording van de valkuilen in het geven en ontvangen van feedback en nav de feedback je eigen leerdoelen destilleren.

En doordat je de ratio leert gebruiken, realiseer je je dat de bijkomende emotie van feedback wel een plaats heeft, alleen geen ingang meer hoeft te krijgen tot je functioneren en je gemoedstoestand. Een 'Mindset' voor het ontvangen van feedback, wat ons niet langer schaadt en daar leren we er des te meer van.

Doelgroep: ASL, NGT, Schrijftolk

Nascholing-punten: 0,20 voor T.T.V. en 0,55 voor Attitude.

Data 2020: 6 maart Woerden

7 mei in Diever

Kosten: 235,- incl. BTW

Tijd: 9:00 tot 17:00

Locatie: de Trainingshub of in DieverTolken op de basisschool

Tolken op de basisschool (RTGS-nr 25629) is een training die bedoelt is om de tolken op het basisonderwijs te ondersteunen, 'nieuwe' tolken te motiveren en de huidige situatie op basisscholen te stabiliseren.  

De tolken op de basisscholen hebben het enorm druk; er is veel vraag door toekomende integratie en de verantwoordelijkheden rijzen de pan uit. Het plafond van mogelijkheden komt steeds meer inzicht en oplossingen zijn er nauwelijks.

Het is een praktische training (bijvoorbeeld hoe tolk ik een les geschiedenis) gecombineerd met een informatieve reflectieve scholing; wat is mijn positie, wat is mijn belangrijkste taak? Wanneer moet ik iets melden? Waarbij we ook kijken naar Neuro-linguistische aspecten en het samenwerken met collega's. 

Doelgroep: NGT-tolken

Nascholing-punten: 0,45 voor T.T.V. en 0,25 voor Attitude.

Data 2020: 20 maart (VOL), 16 mei (VOL) en 17 november

Kosten: 235,- incl. BTW

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: de Trainingshub2-D tolken

2-D tolken (RTGS-nr 25591) is een trainingsdag die NGT- schrijf- en combitolken de kennis en vaardigheden en leert die nodig is om te tolken op afstand. 

2-D tolken is de uitkomst van de eeuw dankzij de techniek van vandaag. Vanuit je huis en wie weet met je kindje op bed tolken voor hem en haar. Maar het is compleet anders als tolken op locatie. Indexgebruik, mimiek, directe feedback, wel of niet rolnemen… hoe ga je nou precies te werk? 

Om aan deze vaardigheden te werken heeft de Trainingshub, in samenwerking met Wouter Bolier en Gea Duister, de trainingsdag ‘2-D tolken’ opgezet; een zeer praktische training, direct implementeerbaar in het werkveld en met de technische kennis die nodig is om zelf-oplossend en professioneel op afstand te tolken. 


Doelgroep: ASL NGT en schrijftolken

Nascholing-punten: 0,65 voor T.T.V. en 0,1 voor attitude.

Data 2020: 17 april (VOL)en 22 oktober

Kosten: 235,- incl. BTW

Tijd: 13:00 tot 21:00

Locatie: de Trainingshub Tolken voor mensen met een bijzondere ontwikkeling

De training ‘Tolken voor mensen met een bijzondere taalontwikkeling’ (RTGS-nr. 23432) is een complete vierdaagse training waarbij je procesmatig alles leert wat je nodig hebt om voor deze bijzondere doelgroep (cliënten van bijvoorbeeld Trajectum) te tolken. 

Je krijgt de benodigde theorie over NGT, hun bijzondere ontwikkeling, hun leven en jouw houding als tolk. Waarna we aan de slag gaan met afleren van gewoontes, hoe zet ik lexicon over naar visuele begrippen, de doelgroep leren begrijpen en terug gaan naar de essentie van de informatieoverdracht. Dit alles gegeven door Suzanne Heuft met begeleidende rollen van Karin de Ree en Judith van Damme. 


Doelgroep: Tolken NGT

Nascholing-punten: 2,00 voor T.T.V., 0,75 voor Attitude en 0,25 voor doelgroepen 

Data 2020:

-24, 25 april en 8, 9 mei in Diever.

Hoofdstraat 43, 7981 AD Diever
-12, 19, 26 en 31 oktober in Woerden.

Kosten: 625,- incl. BTW

Tijd: 9:00 tot 17:00

Locatie: de TrainingshubVerdieping voor gevorderden

Verdieping voor gevorderden (RTGS-nr. 27890) is een tweedaagse training voor de ervaren en/of CODA tolk waarbij we theoretisch en praktisch dieper ingaan op taal- en tolkvaardigheden, de aanwezige vaardigheden verbreedden en niet werkende tolkpatronen gaan doorbreken. Het doel van deze training is om de ervaren tolk te verrijken. 

Ervaren en/of CODA tolken hebben een veel specifiekere vraag qua nascholing en geven aan dat informatie bij hun vaak al bekend is. Vandaar dat de Trainingshub deze training heeft ontwikkeld zodat de ervaren tolk nu ook eens 'goed aan het werk gezet wordt'. Want bijleren en aanscherpen van vaardigheden is voor elke tolk belangrijk!

We nemen twee dagen de tijd om de diepte in te gaan. De eerste dag, gegeven door Suzanne Heuft staat in het teken van verdiepen. De tweede dag, gegeven door Karin van der Ree, draait om verbreding. 

I.s.m. Karin van der Ree

Doelgroep: NGT, ASL en combitolken

Nascholing-punten: 1,00 voor T.T.V. en 0,40 voor Attitude

Data 2020: 29 en 30 augustus.

Kosten: 460,- incl. BTW en lunch

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: de TrainingshubHoe overleef ik het tolkenbegin?!

Hoe overleef ik het tolkenbegin?! (RTGS-nr 27901)

is een tweedaagse training om (her-)startende tolken ondersteuning te bieden bij het beginnen en het (opnieuw) vormen van hun carrière.

Onder begeleiding van Suzanne Heuft zal je aan de slag gaan met verschillende thema’s. Thema’s die vragen beantwoorden zoals: Welke vaardigheden zijn bij mij sterk aanwezig en welke kan ik verbeteren/bijleren? Welke kant wil ik op met mijn carrière en wat voor soort opdrachten moet ik daarvoor aannemen? En in het kader van het wiel niet opnieuw uitvinden; wat zijn de meest gemaakte fouten van (her-)startende tolken en hoe kan ik die valkuilen ontwijken?

Waarnaar we werken naar het einddoel: de tolk (her-)bouwt adequaat en zelfverzekerd zijn carrière op. Waarbij ruimte is voor trial and error en de tolk weet waar hij of zij belangrijke informatie vandaan kan halen. En dit alles in een veilige omgeving, met speelse oefeningen en alle ruimte voor vragen.

Doelgroep: NGT- en ASL-tolken 

Nascholing-punten: 0,7 voor T.T.V. 0,5 voor Attitude en 0,20 voor doelgroepen 

Data 2020: 5 en 6 september.

Kosten: 460,- incl. BTW

Tijd: 9:00 tot 16:30

Locatie: de TrainingshubNMG voor schrijftolken

NMG voor schrijftolken (RTGS-nr 23391) is een trainings-dag, gegeven in samenwerking met 1-2-communicate, Tom Uittenbogert, speciaal opgezet voor de schrijftolk waarbij we aan de slag gaan met de fundamentele gebaren die nodig zijn om te communiceren met de dove cliënt en om jouw vak als schrijftolk met gebaren te ondersteunen.

Bijvoorbeeld; het uitleggen van het gebruik van de tablet, de TOT-jes of navragen hoe het tolken liep. Dit zal je leren door eerst deze in praktijk gevraagde gebaren en essentiële zinnen te oefenen, direct gevolgd door situationeel oefenen.

I.s.m. 1-2-communicate, Tom Uittenbogert.

Doelgroep: Schrijftolken

Nascholing-punten: 0,65 voor T.T.V. en 0,10 voor doelgroepen 

Data 2020: 8 september.

Kosten: 235,- incl. BTW

Tijd: 9:00 tot 17:00

Locatie: de TrainingshubSeks en plezier

Seks en plezier (RTGS-nr 27879) richt zich op het toereiken van kennis aan de tolk over de seksuele ontwikkeling/identiteit en geeft de tolk handvatten op het gebied van houding, mimiek en taalgebruik (lexicon) tijdens tolkmomenten. Het doel van deze training is om tolken voor te bereiden op contactmomenten die betrekking hebben op en te informeren over relaties en seksualiteit van dove en slechthorende cliënten. 

Het zij met een puber die met vragen zit of door een 40-er die besloten heeft zijn seksleven ‘up te spicen’.

Hoe ga je hier mee om? Wat moet je doen? Welk gebaar gebruik je überhaupt voor 'die handeling'. En wanneer is ondersteuning of bijsturing (door professionals) nodig? Deze training biedt tolken ondersteuning bij het tolken van deze, soms lastige, materie. 

Doelgroep: NGT, ASL en combi-tolken

Nascholing-punten: 0,50 voor taal- en tolkvaardigheden en 0,20 voor Attitude.

Data 2020: 9 september en 20 september.

Kosten: 235- incl. BTW

Tijd: van 9: tot 16:30

Locatie: de TrainingshubPijler Taal- en Tolkvaardigheden

Pijler Taal- en tolkvaardigheden (RTGS-nr 20301) is een training waarbij we drie weken lang, 1 dag in de week, aan de slag gaan met het ‘Actief didactisch samen leren’ (ADSL) van taal- en tolkvaardigheden.

Want, als tolk is het belangrijk je vaardigheden up-to-date te houden die we ooit hebben aangeleerd. En ook om deze uit te breiden.

Om deze vaardigheid sterk te houden, gaan we werken aan de zes meest belangrijke onderdelen van de drie pijlers van taal-en tolkvaardigheden. Met als einddoel; het zijn van een allround, actuele, sterke en zelfverzekerde tolk die geworteld is in de praktijk. 

Doelgroep: NGT-tolken

Nascholing-punten: 2,40 voor taal- en tolkvaardigheden.

Data 2020: 11, 18 en 25 september.

Kosten: 495,- incl. BTW

Tijd: van 8:30 tot 17:00

Locatie: de Trainingshub