de Trainingshub

Nieuwe maatregelen

 

Dankzij de maatregelen en het Corona-virus moeten wij helaas melden dat alle trainingen tot 1 juni 2020 worden geannuleerd. Na de sociale shutdown zullen wij voor zoveel mogelijk trainingen een nieuwe data proberen te vinden. Hou je mail in de gaten voor meer informatie en we zien elkaar weer na 1 juni. Stay safe and healthy! 

 

Met hartelijke groet,

Het team van de Trainingshub

Suzanne, Kirsten, Elles en Dorothy


De Trainingshub is een (na)scholings- en kenniscentrum waar u terecht kunt met al uw vragen over het gebruik van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en het tolken voor dove en slechthorende mensen. Wij bedenken en geven trainingen. Zelfstandig maar vaak in samenwerking met professionals.

 

De Trainingshub daagt NGT-tolken, schrijftolken en combinatietolken uit hun vaardigheden te verbreden, een andere tolkrichting in te slaan of een alternatieve tolkstrategie toe te passen. Ook bieden wij trainingen aan voor de dove en horende mens. 

 

Onze nascholing is onderverdeeld in vier vormen. Dat zijn de Kennisavonden, Meet and Greets, trainingen en intervisie. Ieder met een eigen doelstellingen en manier van doen. Deze vormen zijn op hun beurt verdeeld in drie niveau's: De beginnende tolk/herintreder, de tolk en de ervaren tolk/CODA.

 

Aan jou als tolk de taak na te gaan waar je behoefte aan hebt.