de Trainingshub

De Trainingshub is een (na)scholings- en kenniscentrum waar u terecht kunt met al uw vragen over het gebruik van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en het tolken voor dove en slechthorende mensen. Wij bedenken en geven trainingen. Zelfstandig maar vaak in samenwerking met professionals.

 

De Trainingshub daagt NGT-tolken, schrijftolken en combinatietolken uit hun vaardigheden te verbreden, een andere tolkrichting in te slaan of een alternatieve tolkstrategie toe te passen. Ook bieden wij trainingen aan voor de dove en horende mens.