de Trainingshub

De Trainingshub is een (na)scholings- en kenniscentrum waar u terecht kunt met al uw vragen over het gebruik van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en het tolken voor dove en slechthorende mensen. Wij bedenken trainingen, geven deze vorm, verzorgen zelf deze trainingen. Zelfstandig maar vaak in samenwerking met professionals.

 

De Trainingshub daagt NGT-tolken, schrijftolken en combinatietolken uit hun vaardigheden te verbreden, een andere tolkrichting in te slaan of een alternatieve tolkstrategie toe te passen. Ook bieden wij trainingen aan voor de dove en horende mens. 

 

Onze nascholing is onderverdeeld in vier vormen. Dat zijn de Kennisavonden, Meet and Greets, trainingen en intervisie. Ieder met een eigen doelstellingen en manier van doen. Aan jou als tolk de taak na te gaan waar je behoefte aan hebt. 

Kennisavonden

Doel: Kennisoverdracht. 

Kort en krachtig met uiteenlopende interessante onderwerpen, gegeven door hoog aangeschreven professionals in hun eigen vakgebied. 2,5 uur kort context geven aan en achtergrondinformatie over diverse tolksituaties. Met uiteraard ruimte om vragen te kunnen stellen. Met live-streammogelijkheden. 

Meet and Greets

Doel: Kennismaken en ervaren. 

Veelal op locatie en op een laagdrempelige manier in contact komen met, en leren van, verschillende doelgroepen of tolksituaties. Een soort context- ontmoet exposure-theorie van 5 uur, waarin je kan ervaren hoe het zal zijn om te tolken in deze situatie en daarover gerichte vragen kan stellen. 

 


Trainingen

Doel: Het aanleren van nieuwe of verbreden van bestaande vaardigheden. 

Geest-uitdagende dagtrainingen of procestrainingen waarbij je, dankzij de huiselijke sfeer, veilig de verdieping in gaat. Met als onderwerpen concrete (vastlopende) zaken uit het werkveld, praktisch, vernieuwend en hedendaags met handvaten die direct toepasbaar zijn. 

Intervisie

Doel: Deskundigheid vergroten en kwaliteit van het werk verbeteren.

Georganiseerd gesprekken voeren tussen (schrijf-, ASL- of NGT-)tolken. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden, casuïstiek en de daaraan gerelateerde problemen. Iedere eerste woensdag van de maand.