ONZE PRIVACYVERKLARING

Om aan de AVG-wetgeving te kunnen voldoen, is het nodig dat wij van de Trainingshub een privacyverklaring hebben. Hieronder kan jij als ‘gebruikmaker van de trainingshub’ lezen wie wij zijn, wat voor gegevens we bijhouden, wat we met die gegevens doen, hoe lang en hoe we dat bewaren en wat jij als gebruiker voor rechten hebt over deze gegevens.

 

Allereerst, wie zijn wij?

De Trainingshub is een kenniscentrum waar u terecht kunt met al uw vragen over het gebruik van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en het tolken voor dove en slechthorende mensen. De Trainingshub daagt, door middel van trainingen, kennisavonden en ‘Meet and Greets’, NGT-tolken, schrijftolken en combinatietolken uit hun vaardigheden te verbreden en een andere tolkrichting in te slaan of een alternatieve tolkstrategie toe te passen. Ook bieden wij trainingen enz. aan voor de dove en horende mens.

 

Ons adres:

Trainingshub Woerden

Klompenmakersweg 2

3449 JB  Woerden

Email: trainingshubwoerden@icloud.com

telefoon: 06-12844358

website: www.trainingshubwoerden.nl

 

Welke gegevens houden wij bij en waar gebruiken wij die voor?

Wij van de Trainingshub zijn niet zo van onnodige informatie. Wat wij bijhouden is daarom ook nodige informatie om ons werk te kunnen doen en dit noem je ‘verplichte informatie’. We kunnen bijvoorbeeld niet mailen zonder emailadres. Of nascholingspunten voor je aanvragen zonder je gegevens. De verplichte informatie die wij bijhouden is voor Mail-chimp, Imuis, en het RTGS.

 

Mailchimp Een van onze opdrachten is jullie te informeren over onze trainingen, kennisavonden en Meet and Greets. Wij hebben jullie mailgegevens in het programma Mail-chimp waarin we werken met een verwerkersovereenkomst. Meer gegevens worden er in dit programma niet bijgehouden. We hebben dus je voornaam, je achternaam en je mailadres. Dit mailadres hebben we op de site van het RTGS weggehaald of heb je zelf achtergelaten in een contactmoment. Je kan je ten alle tijden van onze mailing uitschrijven door op de knop te drukken onder aan, ook weer deze, mail. 

 

Imuis Daarnaast hebben we jullie gegevens in ons factuur programma Imuis, waar we ook een verwerkersovereenkomst mee hebben. Hier in staan jullie NAW gegevens. Deze NAW gegevens hebben wij nodig om te factureren. Het programma koppelt jullie NAW gegevens aan een klantnummer die het samenvoegt met een factuurnummer. Deze NAW gegevens schrijven jullie op als jullie zijn geweest bij een workshop/kennisavond of cursus op een lijst. Deze lijst verwerken we in Imuis en daarna wordt de lijst vernietigd. 

 

RTGS Er is nog een lijst die moet worden ingevuld. Dit is de RTGS lijst. Waar wij vroeger de lijst met handtekeningen stuurden is het nu een lijst met namen, jullie RTGS nummer die je zelf moet invullen en een handtekening van jullie zelf. Wij van de Trainingshub Woerden zetten er ook een handtekening op en scannen deze lijst naar het RTGS. Wij gaan nog met het RTGS bespreken of we een seintje kunnen krijgen wanneer deze lijst door hen is verwerkt zodat ook deze lijst vernietigd kan worden. 

 

Eventuele opnames, filmpjes of ander beeldmateriaal wordt in jullie bijzijn vernietigd tenzij we ondertekende toestemming hebben om het materiaal te bewaren. Je kan aangeven dat het materiaal naar je toe gestuurd mag/moet worden. Dan wordt het filmpje via we-transfer (ook daar hebben we een overeenkomst mee, kijk ook op hun site) naar je toegestuurd en daarna vernietigd door ons. 

 

Foto’s van evenementen worden door ons wel geplaatst maar zoveel mogelijk niet herkenbaar. (gezichten geblūrd, achterkant van de personen). We maken zoveel mogelijk gebruik van stock foto’s op Facebook.  Mocht je vinden dat er toch niet correct te werk is gegaan ivm foto’s waar jij op staat worden de foto’s terstond verwijderd van de site alsmede van Facebook. Deze foto’s zijn opgeslagen op het fotobestand van de TWH zelf en worden niet verspreid en verwijderd op aanvraag.  

 

Je rechten als gebruikmaker van de trainingshub:

Recht op inzage: wij moeten de persoonsgegevens van een persoon opsturen/delen als jij daarom vraagt.

Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door jou ons verwerkt? Dan moeten wij die aanpassen als daarom vraagt.

Recht op het indienen van een klacht: als je een klacht wilt indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op overdracht: als wij een dienst aanbieden en jij besluit om over te stappen op een andere partij, dan heb jij het recht dat de gegevens door ons worden overdragen aan die andere partij.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: de persoon waarvan de gegevens bij ons opgeslagen liggen, jij dus, mag aangeven dat je niet meer wilt dat die gegevens gebruikt worden gebruikt door ons.

 

Hoe beveiligen wij jou gegevens?

Lijsten met gegevens (bijvoorbeeld een ingevulde lijst na een kennisavond) worden na verwerking vernietigd. Onnodige informatie wordt verwijderd en onze computers zijn beveiligd met wachtwoorden en goede anti-virusprogramma’s. Vervolgens zijn de programma’s die wij gebruiken en waar gegevens opstaan (mail-chimp, Imuis, enz) weer beveiligd met tweestapsverificatie. Dus... dat moet wel goedkomen!

 

Vragen?

Heb je nog vragen na het lezen van deze privacy-verklaring, heb je een opmerking of wil je iets gedaan hebben met je gegevens, neem dan contact met ons op! En verder: de copyrights van deze privacyverklaring liggen bij Dorothy de Leeuw, zij heeft met veel moeite deze verklaring opgezet dus knippen en plakken wordt niet gewaardeerd ;).