VCA

 

De training

Dit is dé training voor dove vaklieden die hun VCA-certificaat willen behalen. De training wordt verspreid over vijf dagdelen gegeven. Het programma en de doelen liggen vast. De training wordt afgesloten met een examen.

Doven die hun VCA-certificering willen halen, lopen in algemene (horende) cursussen vaak vast. Dit komt doordat vrijwel alle informatie tekstueel en niet visueel wordt aangeboden en de snelheid waarmee en de manier waarop de informatie wordt aangeboden, niet aansluit.

De Trainingshub kreeg de vraag voorgelegd: hoe kunnen wij doven ondersteunen bij het behalen van hun VCA-certificaat? De training VCA, de basis en Vol is ons antwoord op deze vraag.

 

Werkwijze

Je wordt ingedeeld in een groep met andere doven vaklieden, wat het mogelijk maakt van elkaar te leren. De training wordt gegeven in gebarentaal. Veel informatie wordt visueel aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van filmpjes. We maken gebruik van Napo films ( zie https://www.napofilm.net/nl/napos-films/films) en  maken de koppeling naar de praktijk. Je krijgt een boek een maand van te voren opgestuurd. We leren je hoe je moet leren en een examen moet maken.

Wij nemen je alle zorg uit handen, zodat jij je volledig kunt richten op de training. Wij regelen goede en beëdigde tolken, de lessen, het examen, het eten en drinken en de locatie. De tolk blijft tot na je examen aan jou gekoppeld.

 

Twee weken voor de aanvang van de cursus sturen we jou het boek dat je nodig hebt voor de training. Aan de hand van de zelftoetsen werk je dit boek door. De vragen die je hebt kan je dan stellen en we leren je met het boek om te gaan. 

De training bij de Trainingshub Woerden is maximaal met een groep van 5 studenten samen. Op dag twee is er eerst les en daarna het examen op de hub zelf. Dit examen word verzorgt door IBEX examenbureau. Wij zorgen voor de beëdigde tolk. 

Lunches worden verzorgt en er is voldoende koffie, thee en koekjes. 

 

Instapniveau

Je bent werkzaam als vakman (schilder, timmerman et cetera).

 

Mogelijkheden VCA examens

- VCA Basis

- VCA Vol 

 

Kosten

De kosten voor deze VCA-scholing bedragen 555,- euro ex BTW per persoon, inclusief examen, boek, lessen, tolk, eten en drinken. 

 

 

Data 2023:

16 oktober: Scholingsdag VCA

17 oktober: Scholingsdag VCA met examen

 

 

Data 2024:

22 april: Scholingsdag VCA

23 april: Scholingsdag VCA met examen

 

21 oktober: Scholingsdag VCA

22 oktober: Scholingsdag VCA met examen