NIEUWS EN PROJECTEN

 

Hier worden de laatste nieuwtjes en updates geplaatst van de Trainingshub. Ook staat hier vermeld met welke projecten wij ons op dit moment bezig houden.

 

LEESPROJECT DOVENSCHAP: Lezen is Legit!

Jongeren lezen steeds minder en minder. Deze trend is al jaren aan de gang maar uit recent onderzoek blijkt nu dat het niveau van leesvaardigheid dankzij amper lezen inmiddels zo laag is onder jongeren dat zij vast lopen in de Nederlandse maatschappij. 

 

Er wordt nu zelfs gesproken over een taalachterstand die ruim een kwart van de tieners in Nederland hebben. Belangrijke oorzaken zijn onder meer te weinig voorlezen, de focus op 'technisch lezen' op school en laaggeletterdheid bij ouders, zeggen experts tegen NU.nl. Maar dit zijn alle Nederlandse tieners. Wanneer er wordt gekeken naar slechthorende en dove tieners zijn de cijfers nog veel slechter. Tijd voor actie!

 

Het leesproject van Dovenschap genaamd: Lezen is Legit!

.... is opgeleverd en overgedragen naar Dovenschap. Wat een feest was het om samen te werken met een zeer gewaardeerde groep vrijwilligers. 

 

Kijk vooral op de site van Lezen is Legit: www.lezenislegit.nl 

 

DOVE OEKRAÏNSE VLUCHTELINGEN ism SWEDORO

Met de start van de oorlog met Rusland zijn veel Oekraïners gevlucht naar andere landen. Een deel daarvan is in Nederland terecht gekomen. Onder deze mensen zijn ook dove vluchtelingen die woonachtig in Rotterdam en Dordrecht, een leven proberen op te bouwen aangezien niemand weet hoe lang de oorlog nog gaat duren. De trainingshub is bij deze groep betrokken en wij proberen te helpen bij het regelen van praktische zaken (rekeningnummer, werk, medische zorg, enz.) en ondersteuning op andere gebieden zoals taal en communicatie. 

 

De Oekraïense doven gebruiken een andere gebarentaal. Momenteel krijgen zij NGT aangeboden, wat de communicatie vergemakkelijkt. maar dit kan twee kanten op: wij kunnen ook Oekraïense gebaren aan leren!

 

Waarom een cursus? 

Met een adres en een BSN hebben de Oekraïense doven toegang tot tolken en deze hebben zij hard nodig bij doktersbezoeken, therapie, sollicitaties en andere belangrijke afspraken waarbij communicatie zeer belangrijk is! De Oekraïense doven willen graag verder met hun leven en hier iets moois opbouwen maar komen door taalbarrières moeizaam verder. Dus met wat hulp en getolk, zien zij hopelijk een mooi leven tegemoet in Nederland!

 

Momenteel zijn wij bezig een online aanbod op te zetten. 

Even nog geduld, het komt goed! 

Je kan je wel alvast opgeven: trainingshubwoerden@icloud.com 


Punten voor deze cursus zijn eenvoudig zelf aan te vragen, zie daarvoor: https://www.stichtingrtgs.nl/nascholing/formats-deskundigheidsbevorderende-activiteiten. Verdere vragen over nascholingaanmelden: info@stichtingrtgs.nl 

 

KOPPELEN BINNEN ONS NETWERK

 Meer informatie volgt!